Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozowej Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozowej Woli swoją siedzibę posiada w budynku  świetlicy wiejskiej w Mrozowej Woli.

 

Swą działalność rozpoczęli w latach 40-tych , lecz wpis do KRS uzyskali 18.02.2005 r. pod nr 0000228915

 

REGON 712558478;
NIP  8241693380;
nr konta: …

 

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

Skład zarządu:

 • Prezes - Dąbrowski Mirosław Piotr
 • Naczelnik - Decyk Zdzisław
 • Skarbnik - Kukiełka Zdzisław Wincenty
 • Gospodarz - Dąbrowski Jan
 • Wiceprezes - Decyk Piotr
 • Sekretarz - Dzieciątko Kazimierz
 • Członek - Oniśk Andrzej Krzysztof

Komisja Rewizyjna:

 • Urbankowski Zygmunt Jan
 • Ferenc Józef Marian
 • Chaberski Marian Antonii


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami ,
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych  przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń,
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej
 5. Uczestniczenie i prezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich .
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.