Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku swoją siedzibę posiada w remizie w Stoczku przy ul. Kosowskiej 5. Swą działalność rozpoczęli w latach 40- tych, lecz wpis do KRS otrzymali 18.02.1991 roku pod nr 0000192235.


REGON 711672350 ;

NIP 8241640596 ;

nr konta: …

 

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

 

Skład zarządu:

 • Prezes- Urbankowski Wiesław
 • Wiceprezes- Stelmach Paweł
 • II Wiceprezes (Naczelnik) -Urbankowski Tomasz
 • Skarbnik -Stelmach Adam
 • Sekretarz- Kalniuk Magdalena
 • Z-ca Naczelnika- Fedorczyk Piotr
 • Członek Zarządu - Grzybowski Zbigniew
 • Członek Zarządu - Krym Kamil
 • Członek Zarządu- Poczęty Patryk


Komisja rewizyjna:

 • Tyszka Jan
 • Kłusek Zbigniew
 • Gołębiewski Krzysztof

 

Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami ,
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych  przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń,
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej
 5. Uczestniczenie i prezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich .
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.