Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu węgrowskiego zostaną uruchomione 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

· osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

· osoby, które ukończyły 65. lat, · osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

· kombatanci, · weterani,

· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

· prawa pracy,

· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

· prawa cywilnego, · prawa karnego, · prawa administracyjnego,

· prawa ubezpieczeń społecznych,

· prawa rodzinnego,

· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia . (źródło informacji – darmowa.pomoc.prawna. ms.gov.pl)

 

Na terenie powiatu węgrowskiego od 1 stycznia 2016 roku funkcjonować będą 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana będzie przeciętnie przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie . Wszystkie punkty funkcjonować będą w lokalach będących własnością Powiatu, a mianowicie :

1) w Węgrowie – w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

Wtorek godz.9.00 – 13.00

Środa godz.14.00-18.00

Czwartek godz.9.00-13.00

Piątek godz.14.00-18.00

 

2) w Łochowie – w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18

Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz.10.00 – 14.00

Środa godz.8.00-12.00

Czwartek godz.8.00.12.00

Piątek godz.8.00-12.00

 

3) w Sadownem w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74

Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz.10.00 – 14.00

Środa godz.13.00-17.00

Czwartek godz.10.00.14.00

Piątek godz.10.00-14.00

 

Punkty w Węgrowie i w Łochowie obsługiwane będą przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy adwokackie. Punkt w Sadownem obsługiwać będą prawnicy zatrudnieni przez organizację pozarządową – Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, która wygrała konkurs ogłoszony przez Powiat w listopadzie.

 

 

Data publikacji: 30 grudnia 2015r.

Źródło; Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Wprowadzenie: Administrator