Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gm. Stoczek

W dniu 7 stycznia 2020 roku Wójt Gminy Stoczek podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Stoczek z Zakładem Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, która obowiązuje do 31.12.2020 r.


Planowany odbiór odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2020 roku:

 

Miejscowość Termin odbioru / Dzień tygodnia Zbierane frakcje
Kozołupy, Kałęczyn, Kazimierzów, Miednik, Stare Lipki, Nowe Lipki, Brzózka 20.01.2020 r. / PONIEDZIAŁEK
worek żółty (tworzywa sztuczne i metale), worek niebieski (papier i tektura), worek zielony (szkło), worek czarny (pozostałości po segregacji), worek szary (popiół), worek brązowy (bioodpady stanowiące odpady komunalne) od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika
Grabowiec, Topór, Mrozowa Wola, Mrozowa Wola (Działki), Księżyzna, Polkowo 21.01.2020r. / WTOREK
Żulin, Kalaty, Gruszczyno, Huta Gruszczyno, Grygrów, Majdan, Błotki, Zgrzebichy, Marianów, Wieliczna, Drgicz
22.01.2020r. / ŚRODA
Stoczek, Stoczek (Grabiny), Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia
24.01.2020r. / PIĄTEK

 

UWAGA!!! Zbiórka odpadów z miejscowości Zgrzebichy, Marianów, Wieliczna, Drgicz odbywać się będzie w ŚRODY.


Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów w kolejnych miesiącach bieżącego roku zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Stoczek, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, rozpropagowany wśród mieszkańców. Dostępny będzie również w Urzędzie Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5 oraz w biurze Wykonawcy – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stoczku, ul. Węgrowska 22.