Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Oferta złożona do Urzędu Gminy w Stoczku w trybie art 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Do Urzędu Gminy w Stoczku wpłynęła oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016r. poz.1817 i 1948 oraz z 2017r. poz. 60 i 573), tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do pracowników Referatu Integracji Europejskiej - Pozyskiwania Środków Na Rozwój i Promocję Gminy (pok. 5) osobiście lub za pośrednictwem email: erp@stoczek.net.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ofert.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Oferta realizacji zadania "I CAN HELP"

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta

Data publikacji: 05.03.2018r.

Wprowadzanie: Administrator