Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ODNOWĘ I ROZWÓJ WSI


Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.


W budżecie LGD „Bądźmy Razem” na działanie „Odnowa i rozwój wsi” przewidziano kwotę 1 300 000,00 zł.


Termin składania wniosków: 7 kwietnia – 28 kwietnia 2010 r. do godz. 16:00


Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem” w Łochowie przy ul. 1 Maja 2, 07-130 Łochów (III piętro, budynek GS”SCH”). Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz www.lgdbadzmyrazem.pl


Na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem”: www.lgdbadzmyrazem.pl udostępniono Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz Lokalną Strategię Rozwoju.


We wniosku należy:
•    w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
•    w opisie zadań planowanych w ramach projektu należy szczegółowo wskazać związane z nimi przedsięwzięcia (podając nazwę i numery), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju.
•    w opisie operacji zamieścić informację o charakterystyce prawnej wnioskodawcy oraz dane identyfikacyjne i PESEL osoby wyznaczonej jako kierownik projektu (dotyczy wnioskodawców będących osobami prawnymi).
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca!
Wnioskodawcy realizujący projekt w ramach partnerstwa dołączają do wniosku umowę partnerstwa.
Wnioskodawcy realizujący projekt na terenie lub odniesieniu do wielu miejscowości zobowiązani są wskazać je wszystkie.

 

Beneficjenci:
- gmina;
- instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
- organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

 

Tekst: Renata Flak, Sekretarz Gminy Stoczek

Data publikacji: 22 marca 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator