Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek o konsultacjach projektu

 

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE  NA 2014 r."


Wójt Gminy Stoczek  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.


Konsultacja umożliwi wszystkim zainteresowanym organizacjom wypowiedzenie się w wyżej wymienionej sprawie. Jedynie propozycje zmian/opinie uzasadnione przez podmiot zgłaszający mogą zostać uwzględnione w procesie konsultacji.

 

Wypełniony formularz zgłaszania opinii należy przesłać w terminie do dnia 08 listopada 2013r. pocztą , osobiście lub mailem na adres: Urząd Gminy w  Stoczku ul. Kosowska 5,  e-mail: urzad@stoczek.net.pl

 

Wójt Gminy
/-/mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Projekt programu współpracy
  2. Formularz zgłaszania opinii

 

 

Opracowanie: Renata Flak, Sekretarz Gminy Stoczek

Data publikacji: 25 października 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator