Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek o sprzedaży mienia ruchomego

Wójt Gminy Stoczek ogłasza II przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego – specjalnego STAR 266

1. Dane sprzedającego
Urząd Gminy w Stoczku
ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek
NIP 824-14-96-544
Tel. 25 691 90 02, faks: 25 691 90 25
e-mail: zpi@stoczek.net.pl, www.stoczek.net.pl, BIP: www.bip.stoczek.net.pl   

2. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego – specjalnego:
marka: STAR
model: 266 12.3 t
wersja: 266 GBH
nr rej.: WWE S830
rok produkcji: 1977
pojemność / moc silnika: 6842 ccm / 110kW (150 KM)
liczba osi / rodzaj napędu: 3 / 6x6
rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy – specjalny
nr VIN: A266CD5742292
masa własna: 7005 kg
dopuszczalna masa całkowita: 10580 kg
ładowność: 3500 kg
przebieg: 45478 km

Dane uzupełniające:
Samochód ze specjalistyczną zabudową pożarniczą bez wyposażenia i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, który został zdemontowany. Samochód nie posiada autopompy, brak wału pędnego osi przedniej, wycieki olejowe.

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w składnikach mienia ruchomego.
Z opinią rzeczoznawcy dot. stanu technicznego pojazdu można zapoznać się w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5

Samochód można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 25 691 90 02,


3. Cena wywoławcza – 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym jest wiążąca
1) Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2015 r.
do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, pok. nr 5,
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Oferta na zakup samochodu ciężarowego – specjalnego STAR 266”
Nie otwierać przed 27.11.2015 r. godz. 10:10
2) Ofertę należy złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego.
3) Warunki jakim ma odpowiadać oferta zawiera Regulamin przetargu dostępny
na stronie Gminy Stoczek, www.stoczek.net.pl, na stronie BIP: www.bip.stoczek.net.pl oraz w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 10:10 (pok. nr 5)
5) Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni od terminu otwarcia ofert.

5. Wadium
Nie dotyczy

6. Termin zawarcia umowy
Umowa z nabywcą zostanie podpisania w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Uwagi i zastrzeżenia organizatora
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
2) Szczegóły dotyczące przetargu zawiera Regulamin przetargu. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.

 

Dokumenty powiązane:

  1. Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Stoczek z dnia 2 października 2015r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego - specjalnego
  2. Regulamin przetargu
  3. Ogłoszenie o przetargu
  4. Formularz ofertowy
  5. Wzór umowy

 

Aktualizacja

W dniu 27.11.2015 r. o godz. 10:10 odbyło sie otwarcie ofert. W załączeniu protokół z przebiegu przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego - specjalnego.

 

Data publikacji: 12 listopada 2015r.

Aktualizacja: 27 listopada 2015r.

Opracowanie: Tomasz Kowalczyk, Inspektor ds. zamówień publicznych oraz obsługi informatycznej urzędu

Wprowadzenie: Administrator