Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały XXXVIII/256/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 08  listopada 2010 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stoczek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 , w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stoczek

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Przedmiotem konkursu jest zlecenie  wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem  Gminy Stoczek , wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
  2. zał. nr 1 do ogłoszenia - kosztorys realizacji zadania
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania

 

Opracowanie: Renata Flak, Sekretarz Gminy Stoczek

Data publikacji: 15 lipca 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator