Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Pierwsze miejsce dla Gminy Stoczek w konkursie - Przyjazna wieś!

Gmina Stoczek zwyciężyła w VI edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, zorganizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla projektów w zakresie infrastruktury technicznej, zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich wspierające rozbudowę infrastruktury na obszarach wiejskich. Warunkiem udziału w konkursie było zakończenie projektu co oznaczało zatwierdzenie sprawozdania końcowego przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu.
Pierwsze miejsce dał nam zgłoszony do konkursu, zrealizowany już projekt pn. „ Równać do najlepszych- informatyzacja drogą do sukcesu”. Zadanie inwestycyjne  okazał się sukcesem, a wysiłki Gminy Stoczek zostały dostrzeżone i docenione.


Projekt realizowany był w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie od 28.08.2009 r. do 30.09.2012 roku.  Całkowity budżet projektu to kwota 870 350,03 PLN. Inwestycja miała na celu zapewnienie równego dostępu do możliwości podnoszenia dobrobytu społeczności obszarów wiejskich. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu dostępu do Internetu, czyli najpotężniejszego współcześnie medium i źródła informacji osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek. Najgorzej sytuacja w tej materii wyglądała u osób o najniższych dochodach, a w szczególności w rodzinach wielodzietnych. Stąd też myślą przewodnią kierującą beneficjentem przy niniejszej aplikacji była chęć zapewnienia dobrej jakości dostępu do Internetu oraz doposażenie 70 gospodarstw domowych i 4 jednostek podległych beneficjentowi w przenośny sprzęt komputerowy wraz z licencyjnym oprogramowaniem. W ramach projektu zakupione i zainstalowane zostały 73 zestawy abonenckie do odbioru sygnału internetowego oraz 4 drukarki sieciowe dla jednostek podległych beneficjentowi (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno, Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach). Dla zapewnienia dobrej jakości sygnału,  wybudowano  8 stacji odbiorczo – przekaźnikowych pośrednich. Ponadto przeprowadzona została akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości teleinformatycznej społeczności lokalnej i jej niekwestionowanego wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu, a co za tym idzie samych mieszkańców.


Gmina Stoczek po raz kolejny udowodniła, że jest samorządem ambitnym i kreatywnym, co doceniło jury konkursu ogłoszonego przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim pn.: „Przyjazna Wieś”. Zdobyta nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek zmian doskonale sprawdza się w trudnych realiach zdobywania funduszy europejskich nie tylko na rzecz poprawy bytowania jej mieszkańców, ale również zmiany wizerunku Gminy Stoczek.


Mamy nadzieję, że Gmina Stoczek nadal będzie mogła stanowić przykład dla innych gmin województwa mazowieckiego, a jej starania nadal będą doceniane w podobnych konkursach.

Opracowanie: Anna Paśnik- Inspektor ds. Integracji Europejskiej - Pozyskiwania Środków Na Rozwój i Promocję Gminy

Data publikacji: 12 wrzesień 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator