Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Plany inwestycyjne na 2017 rok

Przebudowa 2 dróg gminnych, współpraca z powiatem przy przebudowie drogi Ogrodniki –Grabowiec oraz realizacja zadań z funduszu sołeckiego to główne zadania inwestycyjne jakie zostały zapisane w uchwalonym podczas grudniowej sesji Rady Gminy Stoczek budżecie na rok 2017.

Kluczową inwestycją prowadzoną na terenie Gminy Stoczek będzie  zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec”. Całkowity koszt przebudowy wyniesie 6 067 495,50zł. Zadanie w 50% będzie dofinansowane z budżetu państwa, kwotę w wysokości 1 533 441 zł pokryje Powiat Węgrowski, 790 038,07 zł to koszt Gmina Stoczek, a 744 016,43 zł to koszt Gminy Łochów. Kwoty te prawdopodobnie ulegną nieznacznemu zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargu.


Kolejnym zadaniem, na które udało się pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jest „Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek-Topór, gmina Stoczek”. Całkowity koszt inwestycji to 1 574 219,59 zł z czego dotacja wynosi aż 1 001 675 zł.

 

W 2017 roku zaplanowano również przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki, całkowity koszt prac wyniesie 167 815,62zł, z czego prawie 50% zostanie sfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


W budżecie przewidziano również wydatki związane z wyodrębnionym po raz pierwszy w tym roku funduszem sołeckim, na którego realizację przeznaczono ponad 280 tys. zł. Oprócz wymienionych poniżej wydatków majątkowych sołectwa dużą część środków przeznaczyły na bieżące utrzymanie dróg.


Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

 • Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ul. Leśnej w Stoczku – 6.944,90 zł
 • Wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki – 7.815,62 zł
 • Zakup torby medycznej dla OSP Grygrów - 5.000 zł,
 • Modernizacja łazienek w Zespole Oświatowym w Toporze - 8.000 zł,
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszczyno - 8.000 zł
 • Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej pod kątem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec - 15.002,39 zł
 • Wykonanie kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wielicznej – 12.487,02 zł,
 • Wykonanie ogrodzenia na działkach nr 624/1, 624/3 w miejscowości Brzózka - 11.079,61 zł
 • Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Żulinie – 7.256,53 zł
 • Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na organizację działalności społecznej mieszkańców wsi Zgrzebichy – 12.487,02 zł
 • Zakup nieruchomości zabudowanej w celu zorganizowania przestrzeni publicznej służącej rozwojowi życia kulturalnego, edukacji i aktywizacji mieszkańców sołectwa Kozołupy - 4.900 zł,
 • Przebudowa historycznej studni z żurawiem w celu podniesienia walorów turystycznych sołectwa Miednik - 4.000 zł.


Ogółem dochody  budżetu wynoszą 20.357.927 zł, w tym: dochody majątkowe 1.108.675 zł, dochody bieżące 19.249.252 zł. Wydatki  zaplanowano w kwocie 21.785.802 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.676.094 zł, wydatki bieżące 19.109.708 zł. Deficyt w wysokości 1.427.875 zł sfinansowany kredytami i pożyczkami w całości zostanie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych. W zależności od wyników postępowań przetargowych, w miarę pojawienia się oszczędności niewykluczone jest wprowadzenie do budżetu kolejnych zadań.

 

Data publikacji: 11 stycznia 2017r.

Test: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta

Wprowadzanie: Administrator