Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Po co w szkole pielęgniarka – temat, który budził kontrowersje w niejednej gminie.

Na ten temat podczas ostatniej sesji Rady Gminy przetoczyła się gorąca dyskusja, wywołana przez Zbigniewa Kłuska, co może wskazywać na jego osobiste zaangażowanie w sprawę. Jego zdaniem decyzja o współpracy z dyrektorem Szpitala Powiatowego w Węgrowie w celu oddelegowania od 1 września pielęgniarki, której stałym miejscem pracy miałyby być szkoły z terenu gminy jest bezzasadna. W opinii przewodniczącego sprawowana w ramach porozumienia z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Cel-Med w Stoczku opieka jest wystarczająca. Zbulwersowany pytał – Kto podjął taką decyzję i w jakim celu? Dlaczego burzycie Państwo coś, co do tej pory dobrze funkcjonuje?

 

Na pytania odpowiedziała Wicewójt przyznając że, to ona podjęła decyzję po konsultacjach z dyrektorami szkół. Zwróciła uwagę, że podczas wcześniejszych obrad Rady proszono ją o wsparcie jednej z mam, która codziennie musi dojeżdżać do szkoły, aby wykonać dziecku zastrzyk. Jeżeli pielęgniarka będzie przez cały czas pracy w szkole, a nie w ośrodku będzie mogła wykonywać zastrzyki. Poza tym, często zdarzają się nagłe sytuacje takie jak stłuczenia, złamania, bóle brzucha czy głowy, takimi sprawami zdaniem Wicewójt nie powinien jak dotychczas zajmować się dyrektor a, właśnie pielęgniarka.

 

Gmina pozyskała dofinansowanie na doposażenie gabinetu szkolnego więc organizacja stałej opieki jest tylko kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia dostępności do opieki zdrowotnej w środowisku szkolnym. Wicewójt zapewniła również, że gmina nie poniesie w wyniku takiego rozwiązania żadnych kosztów, wynagrodzenie pielęgniarki w całości pokryłby NFZ. Pielęgniarka zatrudniona zostałaby na 3/4etatu i miałaby sprawować opiekę nad wszystkimi placówkami oświatowymi w Gminie. Do jej obowiązków należałoby : wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci, świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, współorganizowanie szczepień ochronnych, czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć, doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami, prowadzenie kart zdrowia uczniów, udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

Radny Kłos stwierdzając, że proponowane rozwiązanie jest kuriozalne poprosił radcę prawnego o przygotowanie na kolejną sesję opinii, wskazującej czy Rada Gminy ma możliwość ingerowania w taką decyzję. Warto zaznaczyć, że podobne batalie miały miejsce w wielu gminach. W sąsiedniej gminie pomimo sprzeciwu lokalnego ośrodka zdrowia Dyrektor Szpitala w Węgrowie oddelegował na stałe pielęgniarkę do szkół, co z perspektywy czasu jest oceniane jako korzystne zarówno dla dzieci jak i rodziców.

 

Data publikacji: 23.05.2018r.

Autor: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta

Wprowadzanie: Administrator