Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Po raz kolejny wyróżniono Gminę Stoczek.


Projekt „Dać szansę wszystkim-informatyzacja drogą do sukcesu” zajął drugie miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś 2013r.”  na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury technicznej zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

 

Projekt realizowany był w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w okresie od 07.01.2009 r. do 30.06.2010 r. W ramach projektu zakupionych i zainstalowanych zostało 100 zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin. Dla zapewnienia dobrej jakości sygnału wybudowano  6 szt. stacji odbiorczo – przekaźnikowych pośrednich. Ponadto przeprowadzona została akcja promocyjna mająca na celu podniesienie świadomości teleinformatycznej społeczności lokalnej i jej niekwestionowanego wpływu na rozwój społeczno gospodarczy regionu, a co za tym idzie samych mieszkańców. Całkowity budżet projektu to kwota 655 600,00 zł, przy czym wartość dofinansowania to  554 710,00 zł.

 

W środę, 6 listopada 2013r. Mieczysław Wójcik Wójt Gminy Stoczek podczas VII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Falentach miał zaszczyt odebrać nagrodę z rąk przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz pani Janiny Ewy Orzełowskiej – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

„Wyróżnienie projektu realizowanego przez Gminę Stoczek w tak prestiżowym konkursie jest dużym sukcesem dla całej społeczności gminy. Wierzę, że to wyróżnienie nie tylko będzie powodem do dumy, ale również zmotywuje nas jeszcze bardziej do pracy. Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Gminy za ich trud i zaangażowanie włożone w realizację projektu, szczególne podziękowania należą się również beneficjentom zadania za Ich otwartość na Nasze działania.”- powiedział Mieczysław Wójcik, Wójt Gminy Stoczek odbierając nagrodę.

 

Było to już drugie wyróżnienie Gminy Stoczek w konkursie „Przyjazna Wieś”. Po raz pierwszy zadebiutowaliśmy, jako laureaci w 2009r. zdobywając pierwsze miejsce za projekt „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – Etap I”.

 

 

Opracownaie: Sylwia Tryc - podinspektor ds organizacyjnych i oświaty

Zdjęcia: Archiwum UG

Data publikacji: 12.11.2013 r.

Wprowadzenie: Administrator