Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 420736W w m. Stare Lipki, gm. Stoczek – etap I – odcinek o dł. 557 mb”

W dniu 16.06.2016 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 420736W w m. Stare Lipki, gm. Stoczek – etap I – odcinek o dł. 557 mb” z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.


Planowana wartość inwestycji ustalona na podstawie dokumentacji kosztorysowej wynosiła 179 471,22 zł, która w drodze rozstrzygniętego postępowania została zredukowana do kwoty 152 591,23 zł.


Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”

Przedmiotem zawartej umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie w/w drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Stare Lipki, gm. Stoczek na działce nr ew. 155 na odcinku 0+000 – 0+557 o dł. 557mb.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

  • Roboty pomiarowe;
  • Roboty ziemne;
  • Przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów z kruszywa naturalnego (pospółki) o gr 15 cm;
  • Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) o grubości 4 cm na dł. 557 mb na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm;
  • Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm;
  • Oznakowanie pionowe drogi;
  • Regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych;
  • Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.


Planowany termin zakończenia prac – do dnia 29.07.2016 r.

Tekst: Tomasz Kowalczyk, Pracownik Urzędu

Data publikacji: 17 czerwca 2016r.

Wprowadzanie: Administrator