Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909”

W dniu 23.08.2016 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909” firmą TRANS-KOP Jakub Niewiadomski z Węgrowa wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Planowana wartość inwestycji ustalona na podstawie dokumentacji kosztorysowej wynosiła 178 505,96 zł, która w drodze rozstrzygniętego postępowania została zredukowana do kwoty 151 087,23 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 63,63%


Przedmiotem zawartej umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie w/w drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek na działkach nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

  • roboty pomiarowe;
  • roboty ziemne;
  • wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
  • wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;
  • na podsypce cementowo – piaskowej o pow. ok. 1 578,94 m2;
  • humusowanie terenu z obsianiem;
  • oznakowanie pionowe i poziome drogi;
  • regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych;
  • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

 

Planowany termin zakończenia prac – do dnia 15.09.2016 r.

 

Tekst: Tomasz Kowalczyk, Pracownik Urzędu

Data publikacji: 26 sierpnia 2016r.

Wprowadzanie: Administrator