Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podsumowanie działań Klubu Integracji Społecznej w Stoczku

logo POKL

Podsumowanie działań w Klubie Integracji Społecznej w Stoczku, zrealizowanych w pilotażowym wdrażaniu pn. „Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu gminy Stoczek” realizowanym w partnerstwie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoczku a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek.

 

Od 1 października 2012r. do 30 listopada 2013r. osoby pozostające bez pracy z terenu gminy Stoczek skierowane przez pracownika socjalnego, korzystały ze wsparcia oferowanego przez Klub Integracji Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku. W ramach działań pomocowych i aktywizujących uczestnicy projektu brali udział w niżej wymienionych formach wsparcia:

- trening pracy (ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, analizy własnych mocnych i słabych stron, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, trening kompetencji społecznych i ogólnopracowniczych);

- poradnictwo prawno-administracyjne ( kierowanie pism do właściwych instytucji, instrumenty rynku pracy, dochodzenie swoich praw w sprawach z zakresu prawa pracy, przykład rejestracji działalności gospodarczej, tworzenie spółdzielni socjalnych);

- poradnictwo psychologiczne (ćwiczenie kreatywności, organizacji pracy własnej, nauka radzenia sobie ze stresem, otwartości na zmiany, budowa motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej);

- dwa wyjazdy integracyjny- kulturalne do Warszawy i Torunia;

- kurs komputerowy ECDL-Start, zdobycie lub zwiększenie umiejętności obsługi komputera;

- umożliwienie dojazdu na Węgrowskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości - możliwość osobistego spotkania z potencjalnym pracodawcą, złożenia CV, poznania oferty lokalnego rynku pracy;

- dwa wyjazdy integracyjno-terapeutyczne ( intensywne warsztaty psychologiczne połączone z budowaniem więzi społecznych);

- zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników, podczas zajęć w KIS;

- kursy i szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestników i diagnozą umiejętności zawodowych;

- szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy zasad tworzenia własnych firm, spółdzielni socjalnych;

- organizacja wizyty w spółdzielni socjalnej „Koziołek” w Lublinie. Poznanie etapów zakładania spółdzielni takich jak: badanie rynku, opracowywanie biznesplanu, składanie wniosków do urzędów, pozyskanie numeru KRS, opracowanie statutu. Poznanie możliwości pozyskiwania funduszy z grantów, środków unijnych oraz miejscowych samorządów;

- organizacja przedstawienia artystycznego przez uczestników.

Kwota dofinansowania projektu wynosiła 867 228,96 zł, z czego 85% było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z Budżetu Państwa.
Magdalena Ojdana - Koordynator projektu ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Danaj - Koordynator usług pomocy społecznej i specjalista ds. form realizacji usług

 

logo POKL

 

 

 

Opracowanie: Anna Danaj, Magdalena Ojdana

Data publikacji: 02 grudzień 2013 r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator