Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podsumowanie realizacji projektu

Projekt finansowany ze środków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

Od 1 maja 2009 do 15 grudnia 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku realizował projekt - usługi dla osób starszych: „POMOC W CODZIENNYCH OBOWIĄZKACH I OPIEKA HIGIENICZNA OSOBOM STARSZYM, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM” w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.


Projekt był skierowany do czterech osób strarszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy Stoczek wymagających wsparcia osób trzecich. Głównym celem projektu było zapewnienie pomocy w/w osobom w codziennych obowiązkach i opieki higienicznej przez opiekunów.


Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynikła z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Gminy Stoczek na lata 2008-2015. Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu pomoc osobom starszym, a co za tym idzie realizację jednego z zadań przewidzianych w Strategii.


W ramach projektu podpisano cztery umowy zlecenia z opiekunami, którzy świadczyli pomoc w codziennych obowiązkach i opiekę higieniczną czterem osobom starszym z terenu gminy Stoczek. Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców przez 44 godziny miesięcznie. Szczegółowy zakres obowiązków wynikał z umowy zlecenia. Opiekunowie prowadzili Karty czasu pracy w celu rozliczenia się z przepracowanych godzin.


W celu podniesienia wiedzy i jakości świadczonych usług przeprowadzono instruktarz z zakresu pierwszej pomocy dla opiekunów. Szkolenie miało również na celu uświadomienie opiekunom jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, zwłaszcza osobom starszym, które z racji wieku są bardziej narażone na różnego rodzaju urazy i choroby. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia. W celu zwiększenia jakości i wydajności sprawowanych usług zakupiono apteczki z podstawowym wyposażeniem, kule, balkoniki oraz rowery.


Przez cały czas realizacji projektu była prowadzona promocja projektu - poprzez zamieszczanie informacji  na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.


Na zakończenie projektu zostało przeprowadzone badanie ankietowe usługobiorców, którego celem było wykazanie przydatności i celowości działania.


Analiza odpowiedzi na pytania potwierdziła, iż program spełnił swoje cele i zamierzenia. Wszystkie osoby starsze potwierdziły, iż pomoc jaką otrzymywały i liczba godzin świadczonej pomocy spełniła ich oczekiwania. Badani potwierdzili, iż udział w projekcie spowodował, iż wzrosło ich poczucie godności osobistej, poczuli się dowartościowani i zauważeni w środowisku.


Dane demograficzne wynikające z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze Gminy Stoczek wskazują na szybkie starzenie się mieszkańców naszej gminy. Jest duży odsetek osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Z przeprowadzonych badań ankietowanych wynika, że 100% osób odpowiedziało, że chętnie nadal korzystałoby z tej formy pomocy. W związku z powyższym stwiedza się, że działania w ramach projektu były celowe i zasadnym jest aby funkcjonowały w dotychczasowej formie.

 

Tekst: Anna Lipińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku

Data publikacji: 30 grudnia 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator