Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podsumowanie zajęć ze specjalistami w KIS w Stoczku

 

Klub Integracji Społecznej w Stoczku zbliża się do finału działań realizowanych  w bieżącej edycji, czyli podczas pilotażu Systemu Certyfikacji Klubu. Dotychczas odbyły się: warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli KIS, promocja pilotażu na stronie internetowej gminy i w lokalnej prasie, sporządzenie raportu z pilotażu, administracyjno- finansowa koordynacja działań, praca socjalna z uczestnikami. Z końcem lipca zakończono szeroki blok zajęć dla uczestników ze specjalistami z różnych dziedzin:

zajęcia z terapeutą, psychologiem:
•    diagnoza potencjału i potrzeb z wykorzystaniem narzędzi, integracja, określanie oczekiwań, wyznaczanie celów osobistych, określanie swoich mocnych i słabych stron, wzmacnianie samooceny oraz poczucia własnej wartości,
•    komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, precyzyjne wyrażanie myśli,
•    warsztaty z asertywności, techniki wspomagające asertywność,
•    warsztaty radzenia sobie ze stresem, poznanie metod relaksacyjnych,
•    warsztaty dot. planowania działań, osiągania zamierzonych celów,

zajęcia z prawnikiem:
•    przedstawienie systemu prawnego RP, opracowywanie pism, wniosków do sądu, wyjaśnienia dotyczące procedur, wyjaśnianie wątpliwości natury prawnej,
•    prawo cywilne, postępowanie cywilne,
•    prawo pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, rodzaje umów dot. zatrudnienia, roszczenia pracownicze,
•    prawo karne, odpowiedzialność karna, rodzaje kar i środków karnych, prawo wobec młodocianych, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, odszkodowania, procedura Niebieskiej Karty, postępowanie wobec uzależnionych,
•    prawo rodzinne i opiekuńcze, prawa i obowiązki małżonków,
•    administracja  samorządowa, zadania gminy i powiatu, załatwianie spraw urzędowych, odwołanie od decyzji, zajęcia z doradcą zawodowym:
•    opracowywanie dokumentów aplikacyjnych,
•    zasady autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacje płacowe,
•    wykorzystanie testów: kwestionariusz oczekiwań zawodowych, diagnoza zainteresowań i preferencji, test do samooceny, wybór zawodu zgodnego z typem osobowości,
•    określanie celów zawodowych,
•    badanie predyspozycji przedsiębiorczych.

Aktualnie można mówić o kilku ważnych efektach działań w KIS: osiągnięcie zatrudnienia przez 2 osoby, zwiększenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie na podstawie Porozumienia partnerskiego, organizacja stażu zawodowego dla 4 osób, organizacja szkoleń zawodowych dla uczestników.

W sierpniu 2014r. – ostatnim miesiącu pilotażu, będą miały miejsce: działania administracyjno-finansowe koordynujące pilotaż; sporządzenie kolejnego raportu z realizacji SC KIS; konferencja dla przedstawicieli lokalnych instytucji, przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach grupowych i indywidualnych z pracownikiem socjalnym, odbędą szkolenie zawodowe, zintensyfikują działania w celu znalezienia pracy lub stażu.

Opracowanie: Anna Danaj

Data publikacji: 12 sierpień 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator