Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Powstanie spinka wodociągowa Zgrzebichy -Błotki

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wójt Gminy przedłożył pod głosowanie radnych projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  w m. Zgrzebichy, gmina Stoczek – dł. 1094 mb.” Pomimo kategorycznego sprzeciwu opozycji uchwała została podjęta.


Jak czytamy w uzasadnieniu wójta przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa spinki wodociągowej, której wykonanie pozwoli na:

  • zmniejszenie kosztów zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
  • efektywne wykorzystywanie istniejącej na terenie gminy Stoczek infrastruktury sieci wodociągowej poprzez wyrównanie ciśnień oraz bezawaryjność funkcjonowania infrastruktury – sieć pierścieniowa,
  • wyeliminowanie zjawiska spadku ciśnienia u odbiorców indywidualnych – zapewni stałe ciśnienie a tym samym zmniejszy awaryjność sieci wodociągowej, pozwoli mieszkańcom ujętych projektem miejscowości    na korzystanie z wody  z nowo wybudowanych ujęć (lepsza jakość wody pitnej),
  • wzrost bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy.


W ostatnim czasie Gmina Sadowne odłączyła się od ujęcia wody w Starych Lipkach co spowodowało nadwyżkę produkowanej która dzięki wykonaniu spinki zasili 7 południowych miejscowości gminy. Tym samym nie będzie już potrzeby zakupu wody z ujęcia w Tończy. 

Realizacja zadania zostanie sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 223 216,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych (w tym przypadku całość kosztów) zadania. Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat przy zastosowaniu preferencyjnego oprocentowania w wysokości 2%. Spłata pożyczki rozłożona zostanie na 10 lat z zastosowaniem rocznego okresu karencji. Zgodnie z zasadami WFOŚIGW po spłacie 50% wykorzystanej kwoty  Gmina Stoczek będzie wnioskować o umorzenie części pożyczki w kwocie 66 964,00 zł, co sprawia że zaciągnięcie zobowiązania jest opłacalne ekonomicznie.


Inwestycja zostanie wykonana jeszcze w bieżącym roku.

 

Data publikacji: 16 maja 2016r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzenie: Administrator