Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Pozwól sobie pomóc – podaję Ci rękę…

logo

 

Wraz z końcem listopada kończy się realizacja projektu „Pozwól sobie pomóc – podaję Ci rękę…” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach obchodów Europejskiego Roku  Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.


Głównym celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek jest  uświadomienie lokalnemu społeczeństwu istoty i skali wykluczenia społecznego spowodowanego ubóstwem w środowisku lokalnym oraz wsparcie procesu akceptacji dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem oraz niwelowanie skutków ubóstwa poprzez działania profilaktyczne.


Dużą część  działań mamy już za sobą: przeprowadziliśmy warsztaty podejmujące problematykę ubóstwa i wykluczenia społecznego skierowane do uczniów Publicznego Gimnazjum w Stoczku. Przeprowadziliśmy konkurs na najlepszy plakat podejmujący tematykę ubóstwa i wykluczenia społecznego – najlepsze prace stały się inspiracją do przygotowania plakatów promocyjnych; przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy ulotkę dotyczącą zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego – wszystko w ramach akcji promocyjno-informacyjnej, która była jednym z dwóch etapów realizacji projektu.


Obecnie dobiega końca drugi etap obejmujący działania polegające na aktywnej pomocy skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną. W placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Stoczek prowadzone są zajęcia profilaktyczne, kończy również pracę zespół interwencyjny, którego zadaniem było przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci w rodzinach dotkniętych zjawiskiem ubóstwa na terenie gminy Stoczek. Jak wygląda sytuacja monitorowanej grupy społecznej pokaże raport, który zostanie opracowany po zakończeniu pracy zespołu. Będzie on również zawierał zalecenia i proponowane działania w stosunku do osób wymagających pomocy.


Mamy nadzieję, że efekt prac końcowych projektu wpłynie korzystnie na poprawę sytuacji grupy osób objętych działaniami projektowymi, a działania zaproponowane przez członków zespołu projektowego będą wykorzystywane w dalszej, długofalowej pracy na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Warsztaty podejmujące problematykę ubóstwa i wykluczenia społecznego

Plakat promocyjny

 

Źródło: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Data publikacji: 19 listopada 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator