Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Pozyskano środki na realizację zadania pn. "Turystyka krajoznawcza narzędziem integracji lokalnych społeczności"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek przystępuje do realizacji projektu „Turystyka krajoznawcza narzędziem  integracji lokalnych społeczności”. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego całkowita wartość wynosi 52 217,67zł. Kwota dofinansowanie to 46 957,67zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji mieszkańców powiatu węgrowskiego, aktywnych na płaszczyźnie szeroko rozumianej turystyki.  Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w nowe narzędzia rozwijające wachlarz możliwości organizowania aktywności lokalnej w zakresie turystyki i krajoznawstwa.


W ramach projektu  10 pracowników oświaty (nauczyciele) oraz 10 osób – lokalnych liderów – zostanie przeszkolonych w zakresie organizowania turystyki rowerowej oraz turystyki górskiej – jednocześnie posiądą uprawnienia instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalnościach turystyka górska i turystyka rowerowa, pozwalające na przejście z poziomu uczestnika imprez turystycznych do samodzielnego ich organizowania.


Grupa projektowa weźmie również udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy  wyposażeni zostaną w umiejętność organizacji imprez turystycznych (wycieczek) o charakterze tzw. holistycznym – łączących główny wątek tematyczny wycieczki z pozostałymi walorami regionu, w którym organizowana będzie wycieczka.


Po zakończeniu szkoleń i nabyciu kwalifikacji 10 dwuosobowych grup, składających się z uczestników przygotuje i poprowadzi w swoim środowisku imprezę turystyczną w postaci wycieczki rowerowej. Grupy wycieczkowe stanowić będzie młodzież szkolna oraz chętne do wzięcia udziału w wycieczkach osoby dorosłe. Organizowane wycieczki mają pozwolić na sprawdzenie lokalnym liderom swoich umiejętności nabytych w trakcie kursów w praktyce, oraz stanowić pierwszy element, rozpoczynający proces integracji lokalnego środowiska poprzez inicjatywy turystyczno-krajoznawcze oraz budowanie lokalnego ruchu na rzecz rozwoju turystyki w regionie.


Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić dwa z trzech warunków: uczestnik musi być mieszkańcem powiatu węgrowskiego (warunek konieczny) oraz musi być zatrudniony w szkole lub współpracować z organizacją pozarządową. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów, które dostępne są na stornie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek www.snrrgstoczek.vel.pl.


Szczegółowe informacje o projekcie oraz o warunkach uczestnictwa można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1, lub telefonicznie, pod numerem 25 691 91 77.


Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca br.


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.Zarząd Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek