Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Program „UCZEŃ NA WSI”

pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby  niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

 

17 grudnia 2009 roku Wójt Gminy Stoczek Mieczysław Wójcik podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi” – którego głównym celem jest pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby  niepełnosprawne zamieszkujące gminę Stoczek.


Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych, które spełniają następujące kryteria:

 1. Posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. Pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szkole ponadgimnazjalnej
 3. Zamieszkują  na terenie danej gminy
 4. Spełniają kryterium dochodowe, które nie przekracza 1.531,20 zł brutto na jednego członka rodziny.

 

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

 • Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, np.: podręczniki szkolne, słowniki, encyklopedie, artykuły szkolne i piśmiennicze, kostium gimnastyczny, dres sportowy, buty sportowe, strój roboczy na praktyki zawodu, komputerowe programy edukacyjne, multimedialne kursy językowe, pomoce i przedmioty edukacyjno-terapeutyczne.
 • Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, np.: zajęcia terapeutyczne, zajęcia korekcyjne, basen i odpłatne zajęcia na basenie, siłownia, gimnastyka, jazda konna, w tym hipoterapia, obozy, kolonie, zimowiska.
 • Koszty związane z dostępem do Internetu, w tym instalacja i abonament. UWAGA !!! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
 • Kursy doszkalające z zakresie programu nauczania, np.: kursy językowe, komputerowe, naukowo-poznawcze, prawo jazdy w przypadku ucznia pobierającego naukę w szkole samochodowej, zajęcia z Logopedą.
 • Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, np.: wycieczki szkolne, wyjazdy w ramach praktyk szkolnych, wyjścia do kina, teatru, muzeum.
 • Opłata za naukę – czesne.
 • Zakwaterowanie, gdy uczeń pobiera naukę poza miejsce zamieszkania.
 • Dojazdy do szkoły.

 

Dofinansowanie obejmuje okres trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym objętym dofinansowaniem. Zajęcia szkolne 2009/2010 trwają od 1 września 2009 do 18 czerwca 2010. Zwrot kosztów nastąpi po dostarczeniu dokumentów (rachunków) potwierdzających wysokość poniesionych kosztów. W Gminie Stoczek programem zostanie objętych 21 uczniów, 7 ze szkoły podstawowej, 11 z gimnazjum i 3 ze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Tekst: Anna Lipińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zdjęcia: Archiwum Urzedu Gminy

Data publikacji: 18 grudnia 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator