Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w dniu 9 marca 2012r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”, który obecnie podlega ocenie formalnej. W tym roku nastąpiła zasadnicza zmiana w zasadach finansowania projektów systemowych, określających czas realizacji z 1 roku do 3 lat. Gmina Stoczek otrzymała największą alokację środków
w powiecie węgrowskim tj.:
•    2012r. – 187.950, 00 zł, (gdzie 10,5% wynosi wkład własny)
•    2013r. -205.000, 00 zł - II-
•    2014r. – 215.000, 00 zł - II-

 

Projekt skierowany został do osób od 20 do 60 roku życia w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w trakcie którego zostanie zwiększona aktywność społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących w wieku aktywności zawodowej z terenu gminy Stoczek.


Od 2012r. wsparciem zostanie objętych (corocznie) 12 osób i dodatkowo będą prowadzone działania o charakterze środowiskowym, do których zaliczyć należy spotkania integracyjne, wyjazdy integracyjno-kulturalne, konsultacje specjalistyczne
z  psychologiem, prawnikiem i z zakresu prewencji i niebieskiej karty.


31 marca 2012r. – została zakończona rekrutacja uczestników.


Gorąco zachęcam mieszkańców do zainteresowania się ofertą szkoleń i możliwości jakie niesie ze sobą udział w projekcie.

 

Mieczysław Wójcik

Wojt Gminy

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Opracowanie: Teresa Dzieciątko, Koordynator Projektu

Data publikacji: 3 kwietnia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator