Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

PROJEKT „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zakończyło kolejny już projekt, który kierowany był do mieszkańców Gminy Stoczek. Projekt pn. „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” współfinansowanego ze środków Mazowieckiego Kuratora Oświaty, finansowanego ze środków Budżetu Państwa. Zadanie rozpoczęło się 03.11.2014 r. i trwało do 31.12.2014 r. Koszt całkowity projektu wynosi 20340,00 zł. W projekcie brało udział 50 dzieci i młodzieży, w wieku od 13 do 18 lat uczniów Publicznego Gimnazjum w Stoczku i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
w Stoczku, oraz 30 rodziców pochodzących z terenu Gminy Stoczek.

Projekt opiera się na wsparciu naszego lokalnego społeczeństwa, zapobieganiu problemom
i zachowaniom problemowym wśród dzieci i młodzieży poprzez przeciwdziałaniu agresji
i przemocy, w tym cyberprzemocy. W projekcie zostały zrealizowane 6 wyjazdów do nowoczesnego Parku Wodnego w Siedlcach, zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej na agresję”, spotkania z policjantem oraz z socjoterapeutą, dyżury pedagoga i psychologa. Wszystkie zajęcia prowadziła wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników.

Głównym celem jaki był zrealizowany w projekcie było zmniejszenie agresji i przemocy
w szkołach, na ulicach i w domu, kreowanie i promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa
i tworzenia przyjaznego środowiska. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży jak i rodziców. Uczestnicy z chęcią przychodzili na kolejne zajęcia. Wśród uczestników dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na basen. Uczestnicy w czasie wyjazdów nauczyli się wzajemnej tolerancji, odpowiedzialności za siebie i członków grupy jak również nabrali pewności siebie, odwagi, przeciwstawili się własnym lękom i słabościom oraz skorzystali
z zajęć nauki pływania. Zajęcia prowadzone przez Panią socjoterapeutkę pomogły w integracji grupy, miało to duże znaczenie na zmniejszenie poczucia odosobnienia oraz zachowań agresywnych oraz przemocy. Dając dobry przykład, dzieci pozytywnie działają na rówieśników
w swoim najbliższym otoczeniu. Dużym znaczenie miały również spotkania z Panem policjantem, który  podczas zajęć omówił zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w tym akta prawne oraz przemoc i agresja w szkole i w rodzinie. Dyżury pedagoga i psychologa pomogły wyjaśnił jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, nauczyły rozwiązywać trudne, problemowe sprawy, odreagować stres i agresję w inny sposób niż przemoc. Spotkania dla rodziców w dużej mierze pozwoliły poznać tajniki pracy z dziećmi, jak rozmawiać w sytuacjach bez wyjścia, reagowania na niepokojące zachowania dzieci, jak wspierać i mieć kontrolę nad wychowaniem. 

Powszechnym zjawiskiem jakie dotyka nasze społeczeństwo to przemoc i agresja wywołana kryzysem wartości i autorytetów, nieporozumieniami, sporami, osłabieniem więzi rodzinnych. Co raz częściej z tym zjawiskiem spotyka się nasz młodzież, która nie wie jak sobie radzić
z problemami dotykającymi ich bliskich, a po części ich samych, również rodzice trudne sytuacje odreagowują na własnych dzieciach. Spotykamy się z coraz większą agresją na ulicy, w szkole,
w domu, zamykamy się w czterech ścianach z własnymi problemami, odreagowujemy złe emocje na innych. Projekt ten został stworzony po to by pomóc naszemu społeczeństwu w radzeniu sobie
z problemami w codziennym życiu, rozwiązywanie codziennych konfliktów, przeciwstawieniu się agresji i przemocy, jaka dotyka nas na co dzień. Możliwością zmniejszenia przemocy i agresji jest wzajemna tolerancja, szacunek, rozmowa, zaufanie oraz kształtowanie prawidłowych relacji
w najbliższym środowisku uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Kowalczyk

Data publikacji: 22.01.2015r.

Wprowadzenie: Administrator