Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Projekt "Własna firma ze wsparciem EFS III"

PROJEKT „WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoFundacja Rozwoju informuje o rozpoczęciu od dnia 1 października 2013 roku realizacji projektu „Własna firma ze wsparciem EFS III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.Udział w projekcie jest bezpłatny!


Celem głównym projektu jest przekwalifikowanie 70 osób (w tym 35 kobiet) zwolnionych
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w celu podjęcia samozatrudnienia.Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, które spełniają kryteria łącznie:

 • utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
 • zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego;
 • zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
 • spełniają pozostałe wymagania Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe;
 • szkolenia zawodowe przekwalifikujące;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 tys. zł dla uczestnika projektu;
 • wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości do 1 600,00 zł miesięcznie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały dydaktyczne, wyżywienie w trakcie szkoleń.

 

 

 

Źródło: www.projektefs.pl

Data publikacji: 14.11.2013r.

Wprowadzenie: Administrator