Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Projekty dotyczące działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

logo POKL

Projekty współfinansowane ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Gmina Stoczek w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoczku od  1 czerwca 2010 r. przystąpiła do realizacji pięciu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Należy nadmienić, że jako jedyna gmina w powiecie węgrowskim uzyskała dofinansowanie w tym konkursie. Jest to szczególnie ważne, gdyż po zrealizowaniu projektów niespełna 100 osób – mieszkańców gminy Stoczek uzyska kwalifikacje do pracy w różnych zawodach. Najbardziej cieszy nas fakt, że osoby długotrwale bezrobotne będą miały szansę na zdobycie zatrudnienia, co znacznie zmniejszy bezrobocie na terenie gminy. Panowie zdobędą dodatkowe kwalifikacje w zawodach kierowców różnych kategorii, a także operatorów wózków widłowych, natomiast z myślą o Paniach zorganizowano kurs dający kwalifikacje do pracy np. w kwiaciarni- Florystyka- czyli sztuka układania kwiatów.


Poniżej nazwy projektów z krótką charakterystyką:

  • Florystyka- to sztuka, na której można zarobić - głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje realizację kursu z zakresu artystycznego układania kwiatów i obejmuje 17 beneficjentów. Kurs kończy się egzaminem oraz otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu zgodnego z wzorem MEN. Ponadto w ramach zadania zaplanowano również zajęcia z doradcą zawodowym W ramach inwestycji zaplanowano też zajęcia z doradcą zawodowym.
  • Od ciężarówki do tira - głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje przeszkolenie 20 beneficjentów w celu uzyskania prawa jazdy kategorii C wraz z jednorazowym podejściem do egzaminu na prawo jazdy wymienionych kategorii. W ramach inwestycji zaplanowano dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym oraz zakup beneficjentom ostatecznym materiałów biurowych.
  • Podnosisz, wozisz – zarabiasz - głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje przeszkolenie  10 beneficjentów w celu uzyskania prawa jazdy kategorii D (5 szt.) i uprawnień do pracy na wózku widłowym (5 szt.), niezbędne badania lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu na prawo jazdy kat. D oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu operatora wózka widłowego. W ramach zadania zaplanowano też zajęcia z doradcą zawodowym. oraz zakup beneficjentom ostatecznym materiałów biurowych.
  • Samochód i ciągnik to też narzędzia pracy - głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje przeszkolenie 23 beneficjentów w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B (6 osób) i T (17 osób) wraz z jednorazowym podejściem do egzaminu na prawo jazdy wymienionych kategorii. W ramach inwestycji zaplanowano też zajęcia z doradcą zawodowym oraz zakup beneficjentom ostatecznym materiałów biurowych.
  • Więcej wozisz- więcej zarabiasz - głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje przeszkolenie 20 beneficjentów w celu uzyskania prawa jazdy kategorii C wraz z jednorazowym podejściem do egzaminu na prawo jazdy wymienionych kategorii. W ramach inwestycji zaplanowano dodatkowo zajęcia z doradcą zawodowym oraz zakup beneficjentom ostatecznym materiałów biurowych.

 

Podczas kampanii promocyjnej plakatami, ogłoszeniami na stronę internetową  zachęcaliśmy mieszkańców do skorzystania z nadarzającej się okazji zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. Do końca sierpnia trwała rekrutacja i na chwilę obecną listy uczestników są już zamknięte, natomiast 7 września została podpisana umowa z firmą, która będzie przeprowadzać w/w kursy.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być mieszkańcy Gminy Stoczek spełniający kryteria klasyfikujące ich do grupy docelowej osób biorących udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach w/w projektów. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to wrzesień 2010 roku.


Wierzę, że uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy podniesie konkurencyjność wszystkich uczestników szkoleń i ułatwi znalezienie pracy.

Wójt Gminy Stoczek

/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

 

Opracowanie: Anna Małetko, Referent ds. Integracji Europejskiej – Pozyskiwania Środków Finansowych na Rozwój i Promocję Gminy

Data publikacji: 21 września 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator