Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Przemówienie Wójta Gminy Stoczek z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele i Pracownicy Obsługi!

 

Rozpoczynamy  nowy rok szkolny 2017/2018. Jest to pierwszy rok, podczas którego wszyscy odczujemy efekty wdrażanej przez rząd reformy oświaty. W naszej gminie nie zmieniło się wiele, gimnazjum zostało włączone w strukturę szkoły podstawowej; szkoły w Toporze i w Grygrowie z sześcioletnich zostały przekształcone w ośmioletnie. Żaden z nauczycieli nie stracił pracy, a trzeba przyznać, że było to niełatwe zadanie, zarówno dla dyrektorów szkół jak i dla organu prowadzącego. Szczególną trudność sprawiło sprawne skonstruowanie siatki zajęć i przydziału godzin, aby nikt nie został zwolniony.

 

Choć wydaje się, że zmiana systemu kształcenia to prosty powrót do tego co starsi z nas doskonale pamiętają, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z ogromu pracy, jaką musieli wykonać - i wykonali - nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz pracownicy samorządowi zajmujący się oświatą, by bez przeszkód dostosować się do zaistniałej sytuacji. Dzięki temu możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy doskonale przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w nowych realiach nie tylko merytorycznie, ale również organizacyjnie. Aby zapewnić wszystkim uczniom jak najlepsze warunki nauki, podczas wakacji, wspólnie z dyrektorami dokonaliśmy szeregu usprawnień we wszystkich placówkach. Najpoważniejszym wyzwaniem był remont sali lekcyjnej oraz trzech łazienek w Zespole Oświatowym w Toporze, gdzie wymieniono stare urządzenia sanitarne. Natomiast w Zespole Oświatowym w Stoczku odmalowana została kuchnia oraz stołówka, działania infrastrukturalne nie ominęły także zespołu Oświatowego w Grygrowie, gdzie położone zostały nowe chodniki prowadzące do szkoły i przedszkola, zakupiono również nowe stoliki i ławki. W sumie koszt wszystkich zakupów i remontów przekroczył ponad 50tys zł.

 

Mówiąc o finansach nie sposób pominąć trudnej sytuacji w jakiej stanęły wszystkie samorządy. Wbrew temu, co szumnie ogłosiła w mediach Minister Edukacji Narodowej, do zdecydowanej większości budżetów gmin nie wpłynęła dodatkowa złotówka na zadania, wynikające z konieczności wdrożenia reformy. Obiecywane środki, które miały pochodzić z rezerwy subwencji oświatowej, trafiły tylko do gmin, w których gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe. Samorządy, które podjęły uchwały o likwidacji gimnazjów, lub, tak jak w przypadku Gminy Stoczek, o włączeniu ich do szkół podstawowych, nie otrzymały żadnego wsparcia. Nie jest to jednak dla samorządowców zaskoczeniem, przyzwyczailiśmy się już że rząd podejmuje decyzje, które musimy realizować, nie zapewniając przy tym finansowania. Tylko w tym roku do oświaty dołożyliśmy 2,5mln zł.

 

Pomijając już kwestię niedofinansowania oświaty, o której można by mówić bardzo długo, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na ważne wydarzenie jakie będzie miało miejsce w Zespole Oświatowym w Stoczku. Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu oraz GOPS w Stoczku udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 328 446,90 na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek”. Warto zaznaczyć, że w ramach konkursu, w którym udział mogły wziąć wszystkie samorządy i organizacje z terenu województwa mazowieckiego, dofinansowanie uzyskało tylko 7 z nich. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się miasta: Warszawa, Ciechanów, Płock i Radom, jedna gmina miejsko-wiejska: Tłuszcz oraz dwie gminy wiejskie: Stoczek i Opiniogóra Górna.

 

Dzieci uczęszczające do świetlicy będą mogły korzystać z szerokiej ofert zajęć: z języka angielskiego, zajęć tanecznych i sportowych, a także wsparcia psychologa, logopedy i socjoterapeuty. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z ciepłego posiłku oraz wziąć udział w ogniskach i zajęciach plenerowych. Integralną częścią projektu będą również warsztaty przeznaczone dla rodziców; wsparcie będzie polegać na realizacji działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w następującej formie: -trening kompetencji rodzicielskich -trening kompetencji partnerskich -trening kompetencji społecznych i życia codziennego. Zachęcam rodziców do korzystania ze wsparcia jakie będzie oferowała placówka.

 

Troska o dzieci, ich prawidłowe wychowanie i ciągłe podwyższanie poziomu ich edukacji powinno być, i jest dla nas wszystkich podstawowym celem, a jednocześnie jednym z największych wyzwań jakie przed nami stoją. Przygotowania jakie poczyniliśmy podczas wakacji dowodzą, że jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności. Wraz z pierwszym dzwonkiem przekazujemy uczniom przygotowane dla nich szkoły i obiecujemy nieustające wsparcie w trakcie całego roku szkolnego. Jednak to od was drodzy uczniowie zależy w jakim stopniu skorzystacie z tego co możemy wam zaoferować. Czy potraktujecie ten rok szkolny tylko jako kolejny okres wytężonej pracy, czy dostrzeżecie w nim znacznie więcej. Jeżeli tylko będziecie chcieli i nie zabraknie wam ambicji i zaangażowania bez wątpienia stanie się on dla was czasem pełnym wyzwań, odkrywania nowych talentów, pogłębiania pasji i zainteresowań, ale również czasem nowych przyjaźni. Życzę wam, abyście korzystając z pomocy rodziców i nauczycieli podjęli wysiłek walki nie tyle o dobre oceny, co o nową wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Niech sukcesy edukacyjne i wychowawcze będą źródłem dumy dla rodziców, nauczycieli i was samych.

 

Mieczysław Wójcik

Wójt Gminy Stoczek