Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Rada przyjęła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2017, Wójt otrzymał absolutorium.

11 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Gminy podczas, którego jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017.

 

Głosowanie nad uchwała poprzedzone było odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest organem nadzoru. W uzasadnieniu opinii RIO czytamy: W 2017r. dochody ogółem wyniosły 21.527.566,11zł (tj. 99,3% planu) w stosunku do roku 2016 były wyższe o 7,6%. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 96,7% planu. W roku sprawozdawczym realizowanych było ogółem 26 zadań inwestycyjnych o wartości 2 706 180,64 co stanowi 11,62% wszystkich wydatków.

 

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez Wójta, tym samym jest wyrazem rocznej oceny działalności organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu. W głosowaniu wzięło udział 14 obecnych podczas sesji radnych. Za udzieleniem absolutorium było 9 radnych, przeciw-2, 3 wstrzymało się od głosu.

 

Data publikacji: 14 czerwca 2018r.

Autor: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta

Wprowadzenie: Administrator