Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Radni Gminy Stoczek jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium.

W 2013r. budżet Gminy Stoczek został zrealizowany w 98%.

16 czerwca 2014r. odbyło się XXXIX  zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy Stoczek podczas którego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Na sesji oprócz Radnych obecni byli także Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek, sołtysi, członkowie Młodzieżowej Rady Gminy, przedstawiciele prasy oraz kierownicy referatów urzędu i jednostek organizacyjnych.

 

Udzielenie absolutorium jest to jedno z najważniejszych zadań Rady Gminy. Absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez  Wójta, tym samym jest wyrazem rocznej oceny działalności organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu. Podejmując uchwałę udzielającą wójtowi absolutorium, radni stwierdzają, iż działania budżetowe podejmowane w roku podlegającym kontroli prowadzone były do wysokości planów przy zachowaniu zasady celowości oraz przepisów prawa.

 

W 2013r.  dochody ogółem wyniosły 18 790.612,62 zł ( 98,3% planu) i były wyższe o 14,1 % niż w ubiegłym roku. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w 97,4%planu  i również były wyższe a niżeli w roku 2012r. W roku sprawozdawczym realizowanych było ogółem 12 projektów współfinansowanych ze środków europejskich na które wpłynęło do budżetu 4 357 605,66zł. Inwestycje zostały zrealizowane ogółem na kwotę 4 750 798,14 zł (99,97% planu). Wśród nich znalazły się między innymi: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820m”.

 

W świetle powyższych danych pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej tylko potwierdziły iż zaplanowany budżet został zrealizowany prawidłowo, czego skutkiem było udzielenie wójtowi absolutorium.

 


Była to już XIX sesja absolutoryjna  w trakcie sprawowania funkcji przez Mieczysława Wójcika. Należy również zaznaczyć, że osiągnięcie wysokiego wskaźnika realizacji budżetu to wynik całorocznej pracy nie tylko wójta, ale również skarbnika gminy – pani Marzeny Chmury, kierowników referatów i pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Opracowanie: Sylwia Tryc - Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty

Data publikacji: 25 czerwiec 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator