Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Stoczek na 2016 rok

29 grudnia odbyła się ostatnia w 2015 roku Sesja Rady Gminy Stoczek, podczas której oprócz przyjęcia budżetu na 2016 rok podjęto miedzy innymi uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Rachunkowej był czas na dyskusję nad projektem budżetu, który zakłada dochody w łącznej kwocie 15 203, 309zł. Budzącym zawsze najwięcej kontrowersji punktem są planowane inwestycje, na 2016 rok przewidziano między innymi dofinansowanie zadania pod nazwą „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec – Stoczek” w wysokości 616.729zł. Ponieważ jak zaznaczył Wójt projekt budżetu zakłada tylko niezbędne wydatki i będzie zmieniał się w trakcie roku w zależności od pozyskania środków zewnętrznych i realizacji kolejnych inwestycji radni nie mieli pytań i przyjęli budżet jednogłośnie.

 

Sesja budżetowa to również świetna okazja do krótkiego podsumowania roku, dlatego Wójt przedstawił radnym wyniki rankingów jakie ukazały się w 2015r. W opublikowanym przez specjalistyczne pismo „Wspólnota” zestawieniu dotyczącym nakładów poniesionych przez samorządy na inwestycje infrastrukturalne w latach 2012-2014 Gmina Stoczek zajęła pozycję 793, co daje nam 3 miejsce w powiecie. O wiele lepszą lokatę bo 39 na 1566 samorządów zajęliśmy w zestawieniu dotyczącym pozyskania funduszy UE w latach 2004-2014, jest to najwyższy wynik w powiecie węgrowskim.

 

Podsumowując rok 2015 Wójt zaznaczył, że oprócz ważnych inwestycji infrastrukturalnych prowadzono również szereg tzw. działań miękkich. I tak do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2015 roku zaliczył między innymi przebudowę drogi gminnej nr ew. 98 w m. Kozołupy o długości. 1440 m. W 2015 roku zdemontowano 4745 m2 płyt azbestowych z 25 gospodarstw domowych, wartość inwestycji wyniosła 46 121,40 zł. Zmodernizowano część budynku w szkole podstawowej w Toporze, dzięki czemu powstało w pełni wyposażone przedszkole. W ramach Programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" wywalczyliśmy dofinansowanie w kwocie 46.607,00 zł. Przyznana Gminie Stoczek dotacja jest najwyższym wsparciem jakie przyznano Ośrodkom Pomocy Społecznej w Powiecie Węgrowskim . Jak co roku Gmina Stoczek znacząco wspierała stowarzyszenia, dzięki temu udało się wyremontować świetlicę wiejską w Żulinie i zrealizować następujące projekty: „Przyjazna świetlica w Żulinie”, „Ze sportem i sztuką przeciw uzależnieniom – poprzez wspólnie spędzony czas”, „Szczęśliwa rodzina”, „Odżywki wyrzucamy, bo sport wybieramy”.

 

Po zakończonej sesji wszyscy radni oraz zaproszeni goście podzielili się opłatkiem życząc sobie nawzajem spokojnych radosnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku.

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - Zastępca Wójta

Data publikacji: 12 styczeń 2016r.

Wprowadzenie: Administrator