Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Stoczku

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. E. Szymańskiego w Stoczku uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który umożliwiał rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.


W celu realizacji wymienionego programu szkoła podjęła  szereg różnorodnych działań, w które włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz instytucje i osoby współpracujące ze szkołą.


We wrześniu podczas ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami pani Hanna Gąsior – bibliotekarka biblioteki szkolnej przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży”.


W październiku obchodzono Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, którego celem było zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły. Temat przewodni stanowiło hasło ,,Książka to dopiero początek”. Uczniowie klasy IIb zaprezentowali inscenizację baśni „Wróżki”, a uczniowie klasy V - przedstawienie „Czerwony Kapturek szuka księcia”. Podczas uroczystości tej rozstrzygnięto konkurs plastyczny „W magicznym świecie baśni” w kategorii klas I-III i konkurs literacki dla młodych poetów ,,Jesienny wiersz” w kategorii klas IV-VI.


W listopadzie odbył się konkurs czytelniczy ,,Lindgrenada w naszej szkole” podczas którego uczniowie klas II-III wykazali się znajomością treści przeczytanej książki „Dzieci z Bullerbyn”, a uczniowie klas IV-VI książki „Bracia Lwie Serce”. Konkurs rozstrzygnięto i podsumowano w grudniu podczas uroczystości Pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Pasowanie zorganizowano pod hasłem ,,Będę szanować książki”. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Dorota Kłusek. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki ufundowane ze środków finansowych Rady Rodziców.


W dniu 13 grudnia 2016 r. zorganizowano akcję promującą czytelnictwo „Czytać każdy może”. W związku z tym, iż rok 2016 ustanowiono Rokiem Henryka Sienkiewicza do publicznego, głośnego czytania wybrano powieść tego autora  „W pustyni i w puszczy”, a uczestnicy akcji mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną na temat życia i twórczości pisarza przygotowaną przez panią bibliotekarkę Hannę Gąsior.


Wśród osób czytających o przygodach Stasia i Nel znaleźli się specjalni goście: pani Sylwia Tryc - zastępca wójta gminy Stoczek, pani Agnieszka Nowak - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno, pani Lucyna Parys - babcia jednego z uczniów oraz pani Mariola Książek -zastępca przewodniczącej Rady Rodziców. Zaproszone osoby dzielnie wspierała w głośnym czytaniu także pani dyrektor – Dorota Kłusek, jak również nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Stoczku. Akcja „Czytać każdy może” udowodniła, że czytanie prawdziwie łączy pokolenia i jest „Przygodą, w którą warto wyruszać razem…”.


Dodatkowo w czasie trwania programu we wszystkich oddziałach szkolnych zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.


W ramach programu organizowano wystawki ciekawych książek, przygotowywano gazetki tematyczne oraz kiermasze taniej książki dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, z których pozyskane środki finansowe posłużyły do wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.


Biblioteka szkolna kontynuowała współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Hucie Gruszczyno oraz z Biblioteką Gimnazjum w Stoczku.  W ramach tej współpracy konsultowano zakupy biblioteczne, włączano bibliotekarzy do pracy w komisjach konkursowych oraz w inne wydarzenia promujące czytelnictwo.


Biblioteka szkolna współpracowała również z Biblioteką Pedagogiczną w Węgrowie. Nauczyciel bibliotekarz korzystał ze szkoleń dla bibliotekarzy  organizowanych przez tę instytucję. Uczniowie wzięli udział w konkursie ,,Piękno Podlasia w obiektywie”, którego organizatorem była, m.in. Biblioteka Pedagogiczna w Węgrowie. Konkurs rozstrzygnięto 18 października 2016 r. podczas VIII Hubertusa Węgrowskiego, w czasie którego uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Stoczku otrzymał nagrodę za zdobycie II miejsca.


Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz wsparciu finansowemu z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 3.000 księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 557 ciekawych pozycji książkowych o łącznej wartości 15.000 złotych. W związku z tym, iż planowane zakupy książek skonsultowano z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz bibliotekami mamy nadzieję, iż zachęcą one uczniów Szkoły Podstawowej w Stoczku do tego,  by stali się bardziej aktywnymi czytelnikami pamiętając o słowach Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Tekst: Zespół Oświatowy w Stoczku

Fotografie: Archiwum UG

Data publikacji: 9 stycznia 2017r.

Wprowadzanie: Administrator