Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Realizacja programu „Razem możemy więcej”

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Człowiek - najlepsza inwestycja"


Gmina Stoczek z dniem 31 maja  2011 roku kończy realizację  projektu pn : „Razem możemy więcej „ – program zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci  i młodzieży Gminy Stoczek” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki Priorytet VII .Promocja integracji społecznej . Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


Celem  projektu była  integracja społeczna rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym , fachowa pomoc rodzinom  niewydolnym  wychowawczo, współpraca   z rodzicami.


Uczniowie ze szkół podstawowych  i Niepublicznego  Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku realizują   program „Spójrz inaczej „ , który służy wypracowaniu metod lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach , rozwiązywaniu problemów w życiu. Uczniowie  Gimnazjum realizują  program psychoedukacyjny „Trening Zastępowania Agresji ART.” zaprojektowany dla nauczania zachowań prospołecznych w celu zmniejszenia zachowań agresywnych u dzieci  i młodzieży . Łącznie odbyło się 160 godzin zajęć dla dzieci i młodzieży.


We wszystkich szkołach odbywały  się spotkania rodziców  z pedagogiem mające na celu włączenie ich w podejmowanie działań profilaktycznych , podniesienie świadomości rodziców na temat rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom oraz wzajemnych kontaktów w rodzinie.


Uczniowie szkół  i  ich rodzice   korzystali z indywidualnej pomocy pedagoga dyżurującego w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS. Profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży , oraz wiele cennych  rad w rozwiązywaniu problemów wychowawczych rodziców   to, na  co  mogli liczyć podczas 52 godzin  dyżurów uczestnicy  indywidualnych spotkań z pedagogiem .


58 godzin spotkań z logopedą zarówno w szkołach jak i Punkcie Konsultacyjnym to czas , który pozwolił  rodzicom na rozpoznanie wad wymowy, podjęcie ćwiczeń i zajęć, co w rezultacie pozwoli tym dzieciom  na lepszą naukę i łatwiejszy kontakt  z rówieśnikami i zapobiegnie ich izolacji w grupie.


Kwota dofinansowania  projektu – 48.670,00 zł

 

Opracowanie: Zuzanna Gago, Koordynator projektu

Data publikacji: 31 maja 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator