Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Realizacja usług w ramach Programu Integracji Społecznej w Szkole Podstawowej w Stoczku

 

Minęły właśnie dwa miesiące od czasu, kiedy w Szkole Podstawowej w Stoczku rozpoczęto realizację usług dla dzieci realizowanych w ramach Programu Integracji Społecznej. Do usług tych należą:

  • „Organizacja świetlicy wychowawczo-środowiskowej dla dzieci”,
  • „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania”,
  • „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjno - wychowawczych w formie kół zainteresowań o różnorodnej tematyce jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci”.

W ramach usługi „Organizacja świetlicy wychowawczo - środowiskowej dla dzieci” prowadzone są indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadą wymowy, indywidualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz zajęcia wychowawczo - profilaktyczne. Większość zajęć polega na indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości. Działaniami projektu objęto grupę 34 dzieci.
W ramach usługi „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania” prowadzone są zajęcia sportowo - rekreacyjne, na które uczęszcza 41 uczniów. Celem zajęć jest nie tylko ich rozwój psychomotoryczny, ale również rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wyrabianie u nich nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności w zabawach i grach sportowych oraz przygotowują się do uczestnictwa w zawodach sportowych.

W ramach usługi „Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-wychowawczych w formie kół zainteresowań o różnorodnej tematyce jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci” prowadzone są zajęcia w 7 kołach zainteresowań po 1 godzinie tygodniowo.

 

W zajęciach koła tańca nowoczesnego uczestniczy 18 uczennic. W czasie spotkań dziewczęta poznają różne style tańca. W czasie spotkań poznały taniec hip-hop oraz opanowały jego podstawowe kroki.
Na cotygodniowych spotkaniach członkowie koła redakcyjnego gazety szkolnej tworzą nowe wydania własnego szkolnego pisma „Echo Szkoły”. Na zajęciach tych realizowane są także elementami edukacji medialnej, by stworzyć uczniom możliwość świadomego odbioru różnych mediów. W zajęciach bierze udział 18 uczniów.
Celem zajęć koła informatycznego jest stworzenie uczniom warunków do kształtowania samodzielności i rozwijania uzdolnień z dziedziny informatyki. Dzieci mają możliwość poszukiwania w Internecie materiałów, które wykorzystują w swoich pracach. Poznają programy komputerowe, które ułatwiają naukę i pracę. Nawiązują kontakt z innymi korzystając z usług poczty elektronicznej. W zajęciach uczestniczy 14 uczniów.

 

Koło plastyczne liczy 19 uczniów. Uczniowie poznają nowe techniki plastyczne, wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem nowych narzędzi i materiałów.
Koło muzyczno - wokalne liczy 18 uczniów. Dzieci ćwiczą poprawną dykcję, uczą się śpiewu, poznają nowe wiadomości z teorii muzyki.

 

Kółko teatralne liczy 18 uczniów. Na zajęciach uczniowie rozwijają inwencję twórczą, wrażliwość oraz kształtują swoją wyobraźnię. Efekty ich pracy będzie można podziwiać w inscenizacji teatralnej pt. „Bajka o najważniejszej życiowej wartości”, nad którą trwają bardzo intensywne prace.

 

Koło przyrodniczo-ekologiczne liczy 19 osób. Swoja działalność rozpoczęło od pomocy ptakom oraz podpatrywania przyrody zimą. Na podstawie tych obserwacji powstały prace „Zimowy las”. Uczniowie poznali również szereg informacji dotyczących parków narodowych oraz charakterystyczne okazy fauny i flory chronionej.

 

Wszystkie realizowane zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, bo uczestnicząc w nich mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Udział w nich jest również ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

 

Galeria zdjęć:

Zajęcia koła plastycznego. Praca nad kartką świateczną


Praca plstyczna z zajęć przyrodniczo - ekologicznych "Zimowy las"