Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Reforma będzie kosztowna, ale najważniejsze jest dobro dzieci -zebranie w Zespole Oświatowym w Toporze

W piątek, 2 grudnia w Zespole Oświatowym w Toporze odbyło się zebranie w którym oprócz rodziców i nauczycieli udział wzięli również Wójt Gminy wraz z zastępcą. Zebranie miało na celu rozwianie licznych niejasności związanych ze zbliżającą się reformą oświaty oraz zapoznanie rodziców ze sposobem wdrażania zmian w Gminie Stoczek.

 

Po oficjalnym powitaniu zebranych oraz przedstawieniu porządku spotkania pani Dyrektor – Dorota Rydzewska poprosiła uczniów o zaprezentowanie programu artystycznego, którego hasłem przewodnim były słowa kardynała Wyszyńskiego: Czas to nie pieniądz, czas to miłość.

 

Następnie Wójt zapoznał zebranych z ogólnymi założeniami planowanej reformy.

(Poniżej zamieszczono fragmenty prezentacji przedstawionej przez Wójta podczas zebrania).

 

1. Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe, będzie obejmowała:

• 8-letnią szkołę podstawową; • 4-letnie liceum ogólnokształcące;

• 5-letnie technikum;

• 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia;

• 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia;

• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;

• szkołę policealną.

 

2. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum.

• Od 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych - kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum

 

3. Kształcenie w szkole podstawowej będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:

• I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;

• II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie przedmiotowe

 

4. Zlikwidowany został egzamin szóstoklasisty. Wprowadzono natomiast: egzamin ósmoklasisty

 

5. Zespół Oświatowy w Stoczku- struktura organizacyjna

• 8 letnia Szkoła Podstawowa: I etap edukacyjny:

- ul. Węgrowska 34, klasy I –III II etap edukacyjny:

- ul. Armii Krajowej 1, klasy IV-VIII

• W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

W roku szkolnym 2017/2018 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-V

W roku szkolnym 2018/2019 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-IV

W roku szkolnym 2019/2020 w budynku przy ulicy Węgrowskiej pozostaną uczniowie klas I-III

 

• Od roku szkolnego 2018/2019 możliwe będzie utworzenie 3 oddziałów 3-5 latków.

• Za zarządzanie zespołem odpowiedzialny będzie dotychczasowy Dyrektor, jednak nadzór nad II etapem edukacyjnym (kl. IV-VIII) powierzony zostanie zastępcy dyrektora.

 

6. Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa W Toporze i Szkoła Podstawowa w Grygrowie obejmować będą klasy I- VIII.

 

7. W kolejnych latach priorytetem będzie doposażenie pracowni informatycznych, fizycznych, geograficznych, biologicznych i chemicznych, jednak ze względu na brak finansowania reformy proces ten będzie rozłożony w czasie

 

Podczas omawiania prezentacji Wójt przedstawił również prognozę kosztów wynagrodzeń nauczycieli dla Zespołu Oświatowego w Toporze. W roku 2016 wartość wynagrodzeń kadry pedagogicznej wyniosła 491 283,92zł, w roku 2017 będzie to już 536 247zł, natomiast w roku 2020, kiedy to szkoła zacznie pracować w pełnym 8 klasowym wymiarze osiągną one ponad 669 276zł. Należy zaznaczyć, że koszty szacowane były na poziomie roku 2016 i nie zakładały, ani podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, które rząd zapowiedział już na przyszły rok, ani żadnych innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na ich wysokość (zwolnienia lekarskie, awans zawodowy, itd.). W roku 2016 koszty utrzymania Zespołu Oświatowego w Toporze wyniosły 839 tys. zł, przy 456 tys subwencji, gmina ze środków własnych na utrzymanie tylko tej jednej szkoły dołożyła ponad 370 tys. W przyszłych latach z uwagi na zmiany organizacyjne, ale też na brak dodatkowych środków z subwencji na np. konieczne wyposażenie pracowni czy remonty obiektów różnica ta będzie znacznie wyższa. Dla porównania Wójt poinformował zebranych, że wpływy do budżetu gminy z podatku od mieszkańców Toporu wynoszą niewiele ponad 67 tys., z czego duża część przeznaczona jest na oświetlenie ulic, a w przyszłym roku także na fundusz sołecki. Po zakończeniu wystąpienia Wójt udzielił odpowiedzi na pytania rodziców dotyczące np. możliwości rozbudowy budynku szkoły czy sytuacji w której w danym roczniku liczba dzieci nie pozwoli na utworzenie oddziału.

 

Jak podczas każdego spotkania z mieszkańcami nie sposób uniknąć tematu nowych inwestycji dlatego Wójt pokrótce przedstawił plany dotyczące przyszłorocznych projektów, podkreślając, że z uwagi na ograniczenia finansowe każda nowa inwestycja, aby doszła do skutku musi uzyskać dofinansowanie. W pierwszej kolejności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana będzie przebudowa drogi Topór-Stoczek, na którą to od wielu lat czekają mieszkańcy Toporu. W kolejnych latach planowana jest również termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej (w tym szkoły w Toporze). Projekt znalazł się na liście wniosków zakwalifikowanych do dotacji, jednak wkład własny to aż 1 115 000zł, dlatego trudno powiedzieć w jaki sposób do tak dużych kosztów odniesie się Rada Gminy.

 

Było to już drugie zebranie poświęcone reformie oświaty na terenie Gminy Stoczek. Pierwsze odbyło się na prośbę zaniepokojonych rodziców z Zespołu Oświatowego w Grygrowie, którzy zupełnie niesłusznie obawiali się likwidacji placówki.

Data publikacji: 6 grudnia 2016r.

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta Gminy Stoczek

Wprowadzanie: Administrator