Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Renata Zieniewska

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Pokój nr 7, tel. 025 691-90-20 w. 25

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dla potrzeb budżetu gminy.
 2. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowości jednostek budżetowych środków specjalnych, funduszy celowych i FŚS poszczególnych jednostek budżetowych.
 3. Ewidencjonowanie, księgowanie nakładów inwestycyjnych , remontowych i ich rozliczanie.
 4. Dekretowanie dokumentów.
 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek  budżetowych , środków specjalnych funduszy celowych.
 6. Rozliczanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Grygrowie.
 7. Prowadzenie Obsługi finansowo-księgowej SP w Toporze i SP w Grygrowie.
 8. Analiza kont zespołu 3 – materiały i towary.
 9. Wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej danych z zakresu działania stanowiska.
 10. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami na życie pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
 11. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. księgowości budżetowej .