Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Rok 2017 w liczbach

W styczniu 2017r. opublikowaliśmy artykuł pod tytułem „Plany inwestycyjne na 2017 rok”. Poniżej prezentujemy Państwu wykonanie planu przedstawionego w artykule.

 1. Zadanie realizowane we współpracy z powiatem węgrowskim  pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec”. Całkowity koszt przebudowy wyniósł  5 615 291,01 zł. Zadanie w 50% było dofinansowane z budżetu państwa, kwotę w wysokości 1 432 199,96 zł pokrył Powiat Węgrowski, 733 686,65 zł to koszt Gmina Stoczek, a 690 679,40 zł to koszt Gminy Łochów.
 2. Kolejnym zrealizowanym zadaniem jest  dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  „Przebudowa drogi gminnej nr 420727W Stoczek-Topór, gmina Stoczek”. Całkowity koszt inwestycji to 1 417 077,69 zł z czego dotacja wynosi aż  901 686,00 zł.
 3. Wykonaliśmy też przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki, całkowity koszt prac wyniósł  216 370,20 zł, z czego 78 000,00zł stanowiła dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 4. W 2017r.  po raz pierwszy realizowane były zadania z funduszu sołeckiego, sołectwa dużą część środków przeznaczyły na bieżące utrzymanie dróg. Na realizację wszystkich zadań z funduszu sołeckiego przeznaczyliśmy kwotę 280 529,25 zł, poniżej najważniejsze zadania:
   Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi – ul. Leśnej w Stoczku
  • Wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki”
  • Zakup torby medycznej dla OSP Grygrów
  • Modernizacja łazienek w Zespole Oświatowym w Toporze
  • Zakup lamp ledowych oświetlenia ulicznego w miejscowości Gruszczyno
  • Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej pod kątem przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec
  • Wykonanie kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wielicznej
  • Wykonanie ogrodzenia na działkach nr 624/1, 624/3 w miejscowości Brzózka
  • Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Żulinie
  • Przebudowa historycznej studni z żurawiem w celu podniesienia walorów turystycznych sołectwa Miednik

Udało się zrealizować więcej niż zakładaliśmy

 • Oprócz powyższych założeń Gmina Stoczek  pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w kwocie 9 892 420,88 zł na realizację projektu ponad nazwą „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”. Całkowita wartość projektu to 13 851 530,94 zł.
 • Na realizację zadania „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek” pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 328 446.9zł Całkowita wartość projektu to 358 384,50 zł, z czego tylko niecałe 10% (29 937,60zł) stanowi wkład władny gminy.
 • Kolejny już rok z rzędu realizowaliśmy projekt pn „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek”.  W 2017 roku zdemontowano i zutylizowano 82,95 MG płyt azbestowych z 36 gospodarstw domowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 49 272,30 zł, z czego 41 881,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Ciekawostki

 • W 2017 roku Rada Gminy podjęła 52 uchwały, w urzędzie wydano 4 273 decyzje administracyjne.
 • W gminie Stoczek urodziło się 47 dzieci, zmarło 85 osób, zawarto 48 małżeństw. W gminie zameldowało się 68 osób, wymeldowało 101 osoby.
 • 31.12.2017r. teren Gminy Stoczek zamieszkiwało 5009 osób.

 

Data publikacji: 24 stycznia 2018r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca wójta

Wprowadzanie: Administrator