Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zarząd Województwa Mazowieckiego


Informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w ramach działania 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.


Termin składania wniosków: od 13 do 30 września 2010 r. (godz. 15:00)


Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem” w Łochowie przy ul. 1 Maja 2 (budynek GSSCH – III piętro, pokój 306), tel. 22 300-14-55. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz www.lgdbadzmyrazem.pl


Na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Bądźmy Razem”: www.lgdbadzmyrazem.pl udostępniono Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz  Lokalną Strategię Rozwoju.


Wnioskodawcy realizujący projekt na terenie lub w odniesieniu do wielu miejscowości zobowiązani są wskazać je wszystkie. W przypadku braku  możliwości określenia miejsca realizacji projektu, powinna być wskazana miejscowość stanowiąca siedzibę  Wnioskodawcy.


Limit środków na rok 2010 wynosi: 150 000,00 zł.


Wniosek powinien być podpisany w sposób czytelny przez Wnioskodawcę lub przez jego pełnomocnika oraz zawierać adres beneficjenta.


Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca!


Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach w/w. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Osoby składające wnioski o pomoc muszą mieć numer identyfikacyjny nadany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wszyscy, którzy nie posiadają w/w. numeru, a zamierzają złożyć wniosek o pomoc finansową, muszą udać się do właściwego terytorialnie Biura Powiatowego Agencji tj. ul. Podlaska 1 w Węgrowie (tel. 025 792-02-23).  Tam należy złożyć poniższy wniosek o numer identyfikacyjny.
  • Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
  • Do wniosku w wersji papierowej należy załączyć elektroniczną wersję wniosku nagraną na płytę CD/DVD.
  • Do wniosku należy załączyć także uzupełnione oświadczenie (które znajduje się na stronie internetowej www.lgdbadzmyrazem.pl), jest ono niezbędne do oceny operacji przez Radę LGD „Bądźmy Razem”.

 

źródło: www.lgdbadzmyrazem.pl

Data publikacji: 2 września 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator