Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Samoocena CAF w Urzędzie Gminy

SPRAWOZDANIE PORÓWNAWCZE
Z PRZEPROWADZONEJ POWTÓRNIE w roku 2014
SAMOOCENY CAF  W URZĘDZIE GMINY STOCZEK

 

W celu przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Stoczek powtórnej samooceny metodą CAF Wójt Gminy Stoczek powołał Zarządzeniem  nr 4/2014 zespół samooceny w składzie :

1.    Renata Flak
2.    Zuzanna Gago
3.    Jolanta Kowalik
4.    Anna Bala

 

Poprzednia samoocena, z 2011 r., była przeprowadzona wg metody CAF 2006, natomiast powtórna ocena wg metody CAF 2013. Narzędzie samooceny (matryca oceny) została uproszczona i przystosowana do realiów funkcjonowania urzędu i gminy wiejskiej.

 

W wyniku przeprowadzonej drugiej samooceny stwierdzono, iż działania podjęte przez Gminę i Urząd Gminy Stoczek, w ramach projektu „Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik”, przyniosły pożądane zmiany w każdym z 9 badanych kluczowych obszarów działania.

 

 

Pozytywna zmiana w każdym obszarze działania wykazuje, że działania Gminy oraz udział w projekcie „Profesjonalny urząd kompetentny urzędnik” przyniosły oczekiwane rezultaty. Szczególnie należy wskazać na:

• Poprawę standardów zarządzania strategicznego (uchwalono aktualizację strategii na lata 2014-2020),

• wzrost kompetencji pracowników w powiązaniu z wprowadzeniem nowego systemu ocen okresowych, kompetencyjnych opisów stanowisk pracy i rocznych planów szkoleń,

• poprawę komunikacji społecznej i wizualizacji Gminy,

• wzrost świadomości zarządzania poprzez cele i znaczący wzrost osiągniętych wyników.

 

Opracował Zespół Samooceny:

1. Renata Flak

2. Zuzanna Gago

3. Jolanta Kowalik

4. Anna Bala

 

 

Zatwierdził:

Mieczysław Wójcik

Wójt Gminy Stoczek