Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Segreguj – zapłacisz mniej


Tylko osiem miesięcy zostało do wdrążenia nowej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zwanej nieoficjalnie „rewolucją śmieciową”.  Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2012 roku i wprowadzają w kraju nową, głęboką reformę gospodarowania odpadami komunalnymi.


Główny ciężar i odpowiedzialność za te zmiany wezmą na siebie Gminy. Od 1 lipca 2013r. (po półtorarocznym vacatio legis), czyli od momentu wejścia w życie przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach obowiązek uregulowania gospodarki odpadami spoczywał będzie na jednostkach samorządu terytorialnego, czyli na Nas.  Piszę na Nas, bo czy zrobimy to w miarę tanio i zgodnie z ustawą nie zależy tylko od decyzji urzędu, ale od Nas wszystkich  - mieszkańców Gminy.


W związku z tym chce rozmawiać o tej, jakże trudnej sprawie, jaką są odpady i problemy z nimi związane, szczególnie w kontekście naliczania opłat. Z większością z Was będę miał tę przyjemność podczas spotkań zorganizowanych specjalnie na potrzeby tego tematu w poszczególnych miejscowościach Gminy. Dwa takie zebrania już się odbyły ; drugiego listopada w Zgrzebichach i piątego w Drgiczu. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy nie podzielają mojej chęci dyskusji. Na spotkaniu w Zgrzebichach było niestety tylko 25 osób. Kolejne terminy będą w sposób zwyczajowo przyjęty podane do państwa wiadomości.
Dlaczego ten temat jest tak trudny, ważny i wymagający poświęcenia mu aż tyle uwagi i czasu?


Do tej pory całkiem nieźle radziliśmy sobie z problemem, jakim są śmieci. Jednak teraz, ze względu na zmiany prawne musimy zmienić wszystko, co związane z odpadami.  Nowa ustawa wymusza na nas inne rozwiązania. Tak jak wspomniałem wcześniej zgodnie ze znowelizowaną ustawą to Gminy stały się odpowiedzialne za cały proces zbiórki, naliczania opłat, wyłonienie firmy, której zadaniem będzie zebranie i przetransportowanie śmieci. Podejmując nową uchwałę musimy też wypracować korzystny dla wszystkich regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy bazując między innymi na nowo uchwalonym Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.


Co w tym wszystkim najtrudniejsze?
Pokazały to spotkania w Zgrzebichach i Drgiczu, …kiedy nie wiadomo, o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Ale żeby wiedzieć ile będziemy musieli zapłacić to najpierw zgodnie z ustawą musimy wybrać sposób ( jeden z trzech), w jaki będą naliczane opłaty.  Zależny od m2 powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub liczby mieszkańców. Już te dwa spotkania pokazały, że większość mieszkańców opowiada się za 3 sposobem, czyli zależnym od liczby mieszkańców danego gospodarstwa domowego. W tym przypadku każdy właściciel nieruchomości  będzie zobowiązany do zadeklarowania ilości osób zamieszkujących  pod jego dachem. Oczywiście każda deklaracja zostanie zweryfikowana przez pracowników UG.


Kolejnym niemniej ważnym aspektem  tej sprawy jest segregacja odpadów. Aby wywiązać się z obowiązków nałożonnych przez ustawodawcę oraz zminimalizować opłaty segregować śmieci bezwzględnie musimy. W swoich propozycjach do dyskusji chcę poddać alternatywną i nowatorską koncepcję dotycząca zbierania i gospodarowania odpadami  jako kontrpropozycję do powszechnie funkcjonujących już modeli.


Wagę tego złożonego i trudnego tematu, który pozwoliłem sobie poruszyć na łamach „Gazety Podlaskiej”, potwierdzają liczby mówiące o relatywnie dużych ilościach wytwarzanych odpadów komunalnych. Na terenie naszej Gminy rocznie generowanych jest około tysiąca odpadów komunalnych, co daje w przybliżeniu 200kg na jednego mieszkańca.


Nowa ustawa obliguje nas do tego, aby problem przedyskutować i rozwiązać po nowemu, inaczej, lepiej z korzyścią dla nas wszystkich i dla środowiska naturalnego.


Pisząc ten tekst, nie miałem na celu cytowania artykułów i paragrafów a jedynie chciałbym zainspirować  oraz zmotywować Państwa do czynnego udziału w dyskusji i wspólnego wypracowania takich rozwiązań, które z jednej strony pozwoliłyby na wypełnienie zapisów ustawy, a z drugiej były optymalnymi dla nas wszystkich.


Każdy głos jest ważny, dlatego zachęcam Państwa do wyrażania swojej opinii, szczególnie, że sprawa dotyczy Nas bezpośrednio. Sam będę starał się, aby uchwała, jaką podejmie w tej sprawie Rada Gminy nie tylko była zgodna z założeniami ustawy, ale także korzystna finansowo dla mieszkańców Gminy przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Wójt Gminy Stoczek

/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

 

Tekst: Mieczysław Wójcik, Wójt Gminy Stoczek

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator