Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu

Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Jej projekt został wniesiony przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej „w przekonaniu, że idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”. W uchwale przypomina się, że Senat, realizując ideę NSZZ „Solidarność”, zainicjował, przygotował i 19 stycznia 1990 r. uchwalił projekt ustawy o samorządzie terytorialnym, którą następnie 8 marca przyjął bez poprawek Sejm. Dzięki zaangażowaniu senatora, a później pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego prof. Jerzego Regulskiego, przy wsparciu pierwszego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego, już 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin, które zapoczątkowały zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa i w życiu codziennym jego obywateli. W uchwale czytamy m.in.: „Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła na szeroką skalę do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości. Złamała monopol państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i system jednolitej władzy państwowej. Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu”. Wyrażając uznanie dla wysiłku reformatorskiego senatorów i samorządowców I kadencji oraz dla wielkiego dorobku kolejnych sześciu kadencji polskiego samorządu gminnego i dokonań powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego, senatorowie napisali: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej w swojej działalności ustawodawczej nieustannie czerpie z dorobku i doświadczeń polskiego samorządu. Jako jego swoisty patron poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za jakość polskiego samorządu i jego przyszłość”.

Data publikacji: 04 grudnia 2014r.

Źródło: www.senat.gov.pl

Wprowadzenie: Administrator