Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Stoczek

W dniu 17 czerwca 2013r. odbyło się XXXI  zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy Stoczek w budynku Publicznego Gimnazjum w Stoczku podczas którego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Na sesji oprócz wszystkich Radnych Gminy Stoczek obecni byli także Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy  w Stoczku.

Porządek sesji przewidywał przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Stoczek wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami Radni Gminy Stoczek jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.


Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco:

 

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2012 rok jest  dodatni i wynosi 388.381,47 zł.


Udzielenie absolutorium jest to  przywilej  ale  też  obowiązek,  a  przede  wszystkim  jedno  z  ważniejszych  zadań  organu  stanowiącego,  czyli  Rady Gminy. Instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli Rady Gminy nad wykonywaniem budżetu przez  Wójta i jest wyrazem rocznej oceny działalności organu wykonawczego w zakresie wykonania budżetu.

Podczas sesji zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie   Gruszczyno za 2012r. oraz podjęto uchwały w sprawach: zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2013-2034; zmian w budżecie Gminy na rok 2013.

Była to już XVIII sesja absolutoryjna Wójta Gminy Stoczek w czasie piastowania urzędu, która zakończyła się sukcesem. Realizacja budżetu w dziale dochody na poziomie 99,84%, w dziale wydatki na poziomie 97, 06% w 2012r. to efekt całorocznej pracy nie tylko Wójta, ale również Skarbnika Gminy, pani Marzeny Chmury.

 

 

 

Opracowanie: UG

Data publikacji: 25 czerwca 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator