Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Sesja Rady Gminy w Stoczku

W poniedziałek, 14 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gminy Stoczek, które przebiegało bardzo burzliwie.

 

Wiele kontrowersji wzbudził przygotowany przez Wójta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, który przewidywał między innymi przekazanie 6500zł na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na zakup środków transportu dla KPP w Węgrowie oraz 7000zł na wkład własny do projektu którego całkowita wartość wynosi 76400zł pn. „Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji”. Wątpliwości Radnych dotyczyły celowości wydatkowania środków z budżetu gminy na opracowanie dokumentu, którego zakresu nie można określić przed konsultacjami społecznymi i wnikliwą analizą potrzeb społecznych. Dopiero argumentacja wójta oraz pracowników urzędu, że jest to dokument, który musi zostać opracowany jeżeli gmina chce ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury, ale również działań miękkich skłoniła radnych do podjęcia decyzji o przesunięciu środków na ten cel. Poprawka dotycząca nie przekazywania dotacji policji została podtrzymana.

 

Kolejnym punktem spornym było podjęcie decyzji o utworzeniu funduszu sołeckiego. Radna Edyta Kuta przekonywała zebranych, że wyodrębnienie środków na ten cel zmniejsza możliwości inwestycyjne gminy. „Zamiast robić drogi asfaltowe będziemy łatać żwirówki”-mówiła. Pomimo takiej argumentacji większość radnych opowiedziała się za utworzeniem w 2017 roku funduszu sołeckiego.

 

W obradach Rady udział wzięli przedstawiciele Kół Łowieckich, którzy przedłożyli radzie sprawozdania z wykonania planów łowieckich. Podczas sesji wystąpiła również p. Dorota Rymarek- Prezes firmy Integra, która zapoznała radnych ze strategią firmy, a także przedstawiła plany inwestycyjne polegające na wybudowaniu 8 kurników niosek o łącznej obsadzie sto tysięcy szt. Ponieważ ze strony radnych, ale również mieszkańców pojawiło się wiele pytań i wątpliwości ustalono, że przedstawiciele firmy spotkają się w najbliższym czasie z mieszkańcami wsi Wieliczna, w której planowana jest inwestycja.

 

Poniedziałkowa sesja trwała bardzo długo, ale udało się podczas niej wypracować kilka konstruktywnych stanowisk. Podjęcie funduszu sołeckiego na rok 2017, nawiązanie dialogu pomiędzy potencjalnym inwestorem a mieszkańcami to najważniejsze efekty kilkugodzinnych, przeciągających się dyskusji. Warto zaznaczyć, że podczas tej sesji wszyscy mieli okazję przekonać się jak ważny jest dialog i umiejętność osiągania kompromisów. Najlepiej świadczy o tym deklaracja władz gminy o współpracy i pomocy w zakresie realizacji funduszu sołeckiego pomimo, iż w projekcie uchwały wójt opowiedział się za jego niewyodrębnieniem. O zasadach realizacji funduszu będziemy pisać szerzej w kolejnych artykułach.

 

 

Tekst: Sylwia Tryc - Zastępca Wójta

Data Publikacji: 17 marca 2016r.

Wprowadzanie: Administrator