Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Sieć kanalizacyjna oraz SUW w Starych Lipkach

W dniu 10 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Stoczek – Mieczysław Wójcik wraz z Skarbnikiem Gminy – Marzeną Chmura podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoczek: a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki-Etap II- Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki”.


Całkowita wartość projektu to 9 822 337,20 zł natomiast wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa” to kwota 7 621 151,43 zł.


W ramach projektu powstanie nowy odcinek sieci kanalizacyjnej, wybudowana zostanie nowa część i przebudowana będzie istniejąca stacja uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Stare Lipki.


Pierwsza część zadania (budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek Gajówka Wschodnia, Stare Lipki –Etap II – Stare Lipki) polega na wykonaniu 14 965 mb oraz 215 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Istotną częścią zadania będzie przeprowadzenie rurociągu tłoczonego pod rzeką Ugoszcz. Z racji dużej skali robót prace ziemne rozłożono na dwa lata.


Druga część zadania (budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki) zakłada dobudowę do istniejącego budynku nowego budynku technologicznego. Powstanie także zbiornik wyrównawczy, odstojnik wód popłucznych oraz neutralizator – cylindryczny zbiornik na ścieki z chlorowni. Inwestycja zakłada także budowę rurociągów technologicznych oraz przebudowę obudów studni głębinowych na obudowy typu Lange.


Do ogrzewania stacji wykorzystywane będą elektryczne ogrzewacze wnętrzowe, sterowane czujnikiem temperatury. Aby wyeliminować wilgoć, zamontowany zostanie osuszacz powietrza. W stacji powstanie pomieszczenie z odrębnym wejściem, wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, w którym przygotowywany i dozowany będzie podchloryn sodu. Nowa szafa rozdzielczo-sterownicza zasilająca i sterująca urządzeniami stacji znajdzie się w głównym pomieszczeniu technologicznym stacji uzdatniania.


Praca SUW będzie zautomatyzowana, zaś jedynymi czynnościami wymaganymi do obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją urządzeń) będą prace związane z okresem przygotowywania roboczego roztworu podchlorynu sodu oraz opróżnianie odstojnika z osadów co ok. 90 dni.


Realizacja projektu rozwiąże problemy zidentyfikowane na obszarze Gminy poprzez: poprawę stanu środowiska naturalnego, wykorzystanie potencjału przyrodniczo- krajobrazowego, zapewnienie obszarom wiejskim wielofunkcyjnego rozwoju, zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych i polepszenie standardu życia. Planowana inwestycja nie pozostaje bez znaczenia dla gospodarstw planujących prowadzić działalność agroturystyczną. Uzupełnienie i unowocześnienie infrastruktury wpływa zarówno na rozwój cywilizacyjny, ale i również bezpośrednio na jakość życia, co w rezultacie skłania do pozostawania i szukania możliwości rozwoju na danym terenie.

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2334,15-4-mln-zl-z-unii-na-renowacje-zabytkowej-karczmy-boiska-sportowe-szkoly-oraz-stacja-uzdatniania-wody.html

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie w/w projektu

 

Opracowanie: Anna Małetko, Referent ds. Integracji Europejskiej – Pozyskiwania Środków Finansowych na Rozwój i Promocję Gminy

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 13 sierpnia 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator