Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

SNRGS realizuje nowy projekt - „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek przystępuje do realizacji Projektu na lata 2014 – 2016 pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowanego ze środków Budżetu Państwa. Zadanie rozpoczyna się od 03.11.2014 r. i potrwa do 31.12.2014 r. Koszt całkowity projektu wynosi 20 340,00 zł. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach naszej Gminy. Projekt ma na celu podjęcie profilaktycznych działań dotyczących agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie dzieciom i młodzieży wsparcia i narzędzi, które skutecznie zwalczą to zjawisko.

 

Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy, to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych. Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają i promują środki masowego przekazu, które zamiast potępiać negatywne zachowania, często je nagłaśniają w poszukiwaniu sensacji. Agresja może występować w postaci fizycznej lub słownej. Zadanie publiczne pod nazwą „Bezpieczniej w szkole” będzie polegało na wsparciu oraz zapobieganiu problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Z pomocą nauczycieli chcemy kreować zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły.


Zadanie obejmie swoim działaniem 50 dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat uczniów gimnazjum i liceum w Stoczku oraz 30 rodziców pochodzących z terenu Gminy Stoczek. Zajęcia, spotkania oraz dyżury specjalistów będą odbywały się w Publicznym Gimnazjum w Stoczku oraz Niepublicznym Liceum w Stoczku. Grupa projektowa weźmie udział w przeprowadzonych zajęciach, spotkaniach, dyżurach specjalistów oraz wyjazdach na basen. W projekcie przewidziane są dyżury z pedagogiem, psychologiem, spotkania socjoterapeutą, policjantem oraz zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej na agresję”.


Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakłada, że warunkiem zmniejszania agresji i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym opartym na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym.

 

Opracowanie: Katarzyna Kowalczyk - koordynator projektu

Data publikacji: 24 październik 2014r.

Wprowadzenie: Administrator