Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

SOS dla dzieci i młodzieży


Wiele rodzin ma trudności w należytym spełnieniu swych podstawowych funkcji, m.in.: wychowawczej, opiekuńczej i relaksacyjnej. Żyją one w stanie wewnętrznej nierównowagi, gdzie wartości negatywne dominują nad pozytywnymi. Poczucie braku życiowych sukcesów, kumulacja stanu napięcia i natężenia konfliktów mogą prowadzić do negatywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny. W takiej sytuacji często najprostszym rozwiązaniem problemów wydaje się użycie przemocy wobec najbliższej osoby.

 

Dlatego Urząd Gminy Stoczek oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku przystąpiły do otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zgłoszony przez GOPS projekt o nazwie „SOS dla dzieci i młodzieży” otrzymał akceptację i dofinansowanie w kwocie 22 600zł, jest on realizowany w okresie od września  do grudnia 2012r. Głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie dzieciom i młodzieży wsparcia oraz narzędzi, które skutecznie zwalczą to zjawisko. Bezpośrednim wsparciem objętych została grupa 30 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia pochodzących z terenu Gminy Stoczek. Priorytetowe założenie projektu zostanie zrealizowane poprzez zajęcia z pedagogiem, psychologiem, socjotarapeutą, policjantem oraz poprzez zajęcia plastyczne. Dopełnieniem wyżej wymienionych działań są wyjazdy rekreacyjne na basen, które posłużą poprawie samopoczucia. Zaplanowany został również wyjazd  do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, dzięki któremu dzieci i młodzież rozbudzą swoją ciekawość, a poprzez zabawę i eksperymenty chemiczne zrozumieją, że każdy jest odkrywcą przez całe życie. W ramach programu został przeprowadzony konkurs plastyczny pn. „Nie zamykaj oczu! Powiedz STOP przemocy”. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe natomiast Gmina Stoczek pozyskała materiały promujące Program Osłonowy.


Jak widać, proponowane działania są dostosowane do potrzeb adresatów projektu, dzięki czemu zostaną osiągnięte cele i rezultaty zadania.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Tekst: Teresa Dzieciątko, Koordynator projektu

Data publikacji: 19 października 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator