Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Spójrz inaczej

 

Coraz głośniej mówi się o narastającej agresji wśród dzieci i młodzieży. Zasady współpracy i wzajemnej pomocy zastaje zastąpione zasadą dominacji, wymuszania i siły. Proces ten jest szczególnie mocno zauważalny w środowisku szkolnym. Jednocześnie w coraz większym stopniu narasta poczucie bezradności wobec wzmagającej negatywnych zachowań wśród uczniów. Właśnie dlatego samorząd gminy Stoczek wyszedł z inicjatywą wsparcia osób, które na co dzień pracują z młodzieżą, często spotykają się z opisanym problemem i musza potrafić odpowiednio na te zjawisko reagować.


W ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Stoczek przystąpi do realizacji projektu „Spójrz inaczej” - szkolenie z zakresu metod niwelowania zachowań agresywnych wśród młodzieży”. Projekt znalazł uznanie , podczas oceny komisji konkursowej zajął 15 miejsce na liście rankingowej, uzyskując 109 punktów.


Głównym założeniem projektu jest wsparcia procesu niwelowania agresji wśród młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie grona osób posiadających kwalifikacje do realizacji programów profilaktycznych. W ramach planowanych szkoleń 40 osób uzyska kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach programu „spójrz inaczej”, 20 osób do prowadzenia zajęć programu  „Spójrz inaczej na agresję”. Ponadto nauczyciele, którzy uzyskają stosowne kwalifikacje będą realizować zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie gminy Stoczek. Warto dodać, ze koszty szkolenia w całości pokrywa organizator.


Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz procedurze naboru uczestników szkoleń  będzie można szukać już wkrótce na stronie internetowej Urzędu Gminy Stoczek, na plakatach oraz w lokalnej prasie. Niemniej już dzisiaj nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Tekst: Marcin Ilczuk, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy  Stoczek

Data publikacji: 19 listopada 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator