Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie - LGD "Bądźmy Razem" informuje o możliwości składania wniosków

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania
„Bądźmy Razem”
ul. 1 Maja 2, lok. 306; 07-130 Łochów
tel. (022) 300-14-55

Stowarzyszenie - LGD "Bądźmy Razem" informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania:
- „Małe projekty” limit dostępnych środków wynosi: 229 821,30 zł.
-„Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków wynosi: 75 000,00zł.
-„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” limit dostępnych środków wynosi:100 517,50 zł  
-„Odnowa i rozwój wsi” limit dostępnych środków wynosi: 87 954,84 zł.

 

Termin składania wniosków: od 26 marca do 09 kwietnia 2014 r.


Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”: www.lgdbadzmyrazem.pl w sekcji „Materiały do pobrania”. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”,
biuro czynne od poniedziałku do piątku 7.00 – 15.00.

 

Nabór na działanie: „Małe projekty” jest naborem tematycznym, to znaczy, że projekt złożony w ramach w/w działania musi realizować jedno z poniższych przedsięwzięć LSR z obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

 

  • Przedsięwzięcie 2. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz rozwój sportu i rekreacji na obszarze, LGD „Bądźmy Razem”.

- Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu ekologii.
- Wyremontowane obiekty i przedmioty zabytkowe.
- Uruchomione serwisy internetowe.

 

  • Przedsięwzięcie 3. Zagospodarowana przestrzeń publiczna obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

- Zagospodarowany teren przylegający do świetlic oraz obiektów pełniących ich funkcję,
a także innych obiektów publicznych, w tym budowa placu zabaw, chodnika i remont cmentarza.

 

  • Przedsięwzięcie 4. Aktywna społeczność lokalna.

- Opracowanie i opublikowanie wydawnictw historycznych.  
- utworzenie grup edukacyjnych.

 

Nabór na działanie: „Odnowa i rozwój wsi” jest naborem tematycznym, to znaczy, że projekt złożony w ramach w/w działania musi realizować jedno z poniższych przedsięwzięć LSR z obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

 

  • Przedsięwzięcie 3. Zagospodarowana przestrzeń publiczna obszaru LGD „Bądźmy Razem”.

- Zagospodarowanie centrum wsi.
- Zagospodarowany teren przylegający do świetlic oraz obiektów pełniących ich funkcję, a także innych obiektów publicznych, w tym budowa placu zabaw, chodnika i remont cmentarza.

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca!


Do wniosku niezbędne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” w celu przeprowadzenia czynności związanych z wyborem operacji”. W załączeniu „Oświadczenie wnioskodawcy” niezbędne do oceny wniosku.

 

W związku z w/w naborami Stowarzyszenie – LGD „Bądźmy Razem” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą dot. wypełniania wniosków na w/w działania. Konsultacje odbędą się w dniach: 26, 31 marca; 02, 07 kwietnia 2014 r. w godzinach: 15.00 – 18.00, w biurze Stowarzyszenia przy ul. 1 Maja 2 lok. 306 w Łochowie.

 

Źródło: LGD

Data publikacji: 12 marca 2014r.

Wprowadzenie: Administrator