Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie rozpoczyna realizację projektu pn.: „Żulin – Przystanek Kultura”

Zadanie polegać będzie na skierowaniu aktywności dzieci z terenu Gminy Stoczek na realizację działań z zakresu kultury. W tym celu dla ok 30 osób w wieku od 10 do 14 lat odbędą się warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne, które skłonią do twórczego myślenia poprzez inspirowanie literaturą i teatrem oraz rozwiną wyobraźnię plastyczną.

 

Realizacja zadania składać się będzie z dwóch etapów Celem etapu pierwszego jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania sztuką i kulturą. Udział w warsztatach pozwoli rozwijać umiejętności plastyczne, aktorskie a także społeczne grupy oraz udowodni wszystkim jak ciekawa i pasjonująca może być nauka poprzez teatr czy malarstwo. Projekt przewiduje również zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego. Obejrzenie profesjonalnego przedstawienia w Teatrze czy wystawy w Muzeum pozwoli poznać inne, kulturalne formy spędzenia czasu wolnego. Udział własny w zajęciach teatralnych jest szansą na zapoznanie się z techniką aktorską, rozwijanie zdolności recytatorskie a także pokonanie lęku przed wystąpieniami.

 

Celem drugiego etapu będzie zorganizowanie spotkania kulturalnego, podczas którego uczestnicy projektu będą mogli zaprezentować nabyte umiejętności. Działania zaplanowane w projekcie Harmonogram zaplanowanych działań obejmuje okres od września do grudnia 2018 roku.

 

Rekrutacja rozpocznie się na początku września i trwać będzie przez cały miesiąc. Zgłoszenie odbywać się będzie przez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i złożenie jej w miejscu realizacji projektu, czyli w Zespole Oświatowym w Stoczku. Na podstawie zgłoszonych formularzy sporządzona zostanie lista główna i rezerwowa uczestników projektu. O przyjęciu do projektu decydować będzie prawidłowo wypełniony formularz oraz kolejność zgłoszeń. Zostaną utworzone 3 dziesięcioosobowe, jednolite wiekowo grupy warsztatowe, z których każda będzie realizowała inny program. Skupienie w wąskim gronie osób, które jednoczy wspólna pasja, ma najlepszy wpływ na rozwój potencjału uczestników. Każdy rodzaj warsztatów będzie obejmował 10 spotkań, które będą realizowane od października do grudnia. Warsztaty będą odbywać się po zajęciach szkolnych w ciągu tygodnia, we wczesnych godzinach popołudniowych. W listopadzie będzie miał miejsce wyjazd do Warszawy do teatru oraz do muzeum. Zakończenie projektu nastąpi w grudniu, finał stanowić będzie przedstawienie dla dzieci i mieszkańców gminy.

 

Dokumenty powiązane:

 

 

Koordynator projektu Agata Kordus