Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” powołała do życia grupa  21 członków - założycieli na zebraniu założycielskim w dniu 27 marca 2011r. Wpis do KRS Stowarzyszenie otrzymało 13 lipca 2011r. pod numerem 0000391327.

Cele działania Stowarzyszenia :

  1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: edukacyjnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Mrozowa Wola, Mrozowa Wola Działki, Księżyzna, Polkowo,
  2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
  3. wspieranie rozwoju demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
  4. wspieranie rozwoju turystki i agroturystyki.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Prezes – Mariola Figat
  • Wiceprezes – Maryla Tyszka
  • Skarbnik – Urszula Zadrożna


SRW „Mrozowa Wola” to tak naprawdę grupa rodziców która po likwidacji szkoły przez samorząd postanowiła zjednoczyć się i powołać Stowarzyszenie w celu dalszego prowadzenia szkoły. Ich głównym celem było ocalić szkołę, budynek, jej dorobek, wspomnienia i wysiłek włożony w jej obecny kształt wszystkich którzy kiedykolwiek byli zaangażowani w jej rozwój. Grupa ta spróbowała ocalić możliwość nauki małych dzieci blisko domu i powalczyć o ich lepszy rozwój.

Udało się, stowarzyszenie po uzyskaniu wszystkich  niezbędnych opinii w dniu  22 lipca 2011r.  powołało Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i od 01 września dzieci z Mrozowej Woli rozpoczęły w niej naukę. Funkcję Dyrektora Szkoły powierzono Pani Annie Śledziewskiej. Szkoła działa na prawach szkoły publicznej i jest w niej realizowany program edukacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji. Szkoła kształci dzieci od klasy I do III włącznie, istnieją też dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się w obrębie działania Stowarzyszenia, czyli miejscowości: Mrozowa Wola, Księżyzna, Polkowo, jak również przyjmowani są uczniowie z innych miejscowości.


Szkoła oprócz realizacji programu przewidzianego dla tego etapu edukacji, aktywnie uczestniczy w różnych konkursach i projektach. Największy projekt to akcja „Aktywnie po zdrowie” Fundacji BOŚ , realizacja kampanii „Zdrowo jem , więcej wiem”, „Sklepiki –reaktywacja”, „Czas na zdrowie”. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Sukcesem naszej szkoły jest zdobycie I miejsca w etapie jesiennym konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”.


Ponadto placówka przystąpiła do następujących projektów:

► „Eco pamiętnik”- organizowanego przez firmę Panasonic,

►„Twój pomysł, twoja inicjatywa” organizowanego przez firmę Renault,

► projekt systemowy „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie węgrowskim” i innych. Szkoła zakwalifikowała się też do jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, "Eduscience".


Konkursy w jakich brali udział uczniowie naszej szkoły to m.in.: „Lokomotywa”, „Ptaki zimujące w naszej okolicy” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie, „Aquafresh”, „Rysujemy rymy słowem i kredką”, „Bajka terapeutyczna”- konkurs dla nauczycieli , konkursy organizowane przez WOK w Węgrowie, „Droga do morza”, „Lindgrenada” organizowany przez PODN w Węgrowie oraz wiele innych.


Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie prężnie się rozwija i pełni kulturotwórczą rolę na swoim terenie. Mieszkańcy Mrozowej Woli i okolic obecni są na różnych uroczystościach organizowanych w szkole. Stowarzyszenie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z pomocą OSP w Mrozowej Woli organizuje festyny rodzinne i integracyjne. Nie bez znaczenia też jest współpraca i wsparcie ze strony władz gminnych.

Wokół tej inicjatywy, jaką było stworzenie szkoły niepublicznej i oddziałów przedszkolnych rodzą się kolejne inicjatywy mające na celu tworzenie dzieciom jak najlepszych warunków nauki oraz integrację całego społeczeństwa.Adres korespondencyjny: Mrozowa Wola 32g, 07-104 Stoczek
NIP: 824-179-79-03, REGON 143158463, KRS 0000391327
tel. 668-133-467, e-mail: srw.mrozowa_wola@op.pl
PKO Bank Polski S.A., numer konta 50 1020 4476 0000 8502 0261 9609