Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gmina Stoczek będzie miała uaktualnione studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców poczyniono starania by Gmina Stoczek miała aktualne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.


W czerwcu br. Studio Prac Planistycznych – Karol Zalewski wykonał inwentaryzację urbanistyczną Gminy Stoczek – część tekstowa i graficzna, w której pokazano stan istniejący całej gminy, w tym: zabudowę, stan dróg, budynków itp.

Drugim niezbędnym dokumentem opracowanym przez ww Studio jest „Ekofizjografia podstawowa gminy Stoczek”, która przedstawia charakterystykę przyrodniczą terenu, wzajemnych powiązań poszczególnych elementów przyrodniczych oraz wnioski i zalecenia do studium.

W sierpniu br została podjęta uchwała Rady Gminy Stoczek o przystąpieniu do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego.


Obecnie do 18 grudnia 2009r. istnieje możliwość składania wniosków celem zmiany przeznaczenia swego terenu.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać od pracowników Urzędu Gminy – Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pokój nr 13, bądź pod nr tel. 025 6919020 w 26 lub 27.

 

Dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.stoczek.net.pl w zakładce BIP Urzędu - menu przedmiotowe - tablica ogłoszeń.

 

Prace nad ekofizjografią podstawową gminy Stoczek

 

Tekst: Jolanta Kowalik, Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 02 grudnia 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator